Annons

Annons

Förenklad diagnosmetod för TMD kan vara på gång

Många patienter får aldrig någon TMD-diagnos då diagnosinstrumentet DC/TMD upplevs som för svårt att använda. En ny svensk studie visar nu att det går minst lika bra att ställa TMD-diagnoser utan de detaljstyrda kommandon som ingår i instrumentet.

Det traditionella sättet att ställa diagnosen temporomandibulär dysfunktion, TMD, utgår ifrån den internationellt standardiserade diagnosproceduren DC/TMD som innehåller ett antal undersökningsmoment med obligatoriska kommandon, eller fraser, som ska sägas ordagrant till patienten.
För allmäntandläkare som träffar patienter med smärta och funktionsstörning i käksystemtet har det visat sig svårt att lära sig använda de specifika fraserna, vilket medför att de inte använder DC/TMD. Något som i sin tur resulterat i att många patienter med smärta och funktionsstörning i käkarna missas i allmäntandvården.

Smärta och funktionsstörning

Forskarna räknar med att mellan 10 och 15 procent av befolkningen har smärta och funktionsstörning i käksystemet, men bara runt 1 procent får någon behandling mot problemen.
– Vi har en stor underbehandling av dessa patienter i Sverige, vilket inte är bra. Ju längre patienterna går med smärta och käkproblem, desto svårare är det att bli av med besvären, säger Julia Lam, tandläkare vid folktandvården i Skåne och doktorand vid Malmö universitet samt korresponderande författare till den studie, publicerad i Journal of Oral Rehabilitation, som har undersökt om det går att ställa DC/TMD-diagnoser utan de specifika fraserna. Det gör det.
– Det gick minst lika bra att ställa diagnoserna utan de obligatoriska kommandona, säger Julia Lam.

Obligatoriska kommandon

Studien är ett samarbete mellan Malmö och Umeå universitet där forskarna har låtit tandläkarstudenter vid respektive universitet undersöka elva väl diagnostiserade TMD-patienter och fem friska kontrollindivider. Båda grupperna använde sig av de undersökningsmoment som finns i DC/TMD, men den ena gruppen fick i stället för de obligatoriska kommandona använda sina egna ord för att instruera patienterna.
På grund av att antalet patienter som studenterna undersökte var begränsat kunde endast de tre vanligaste TMD-diagnoserna utvärderas: myalgi, artralgi och huvudvärk tillskriven TMD. Resultatet visar dock att studenterna som använde de obligatoriska kommandona och de som använde sina egna ord var lika framgångsrika i att ställa diagnoserna.

”Ambitionen är att fler patienter ska kunna hittas och få hjälp med en enklare metod.”

Men DC/TMD täcker in fler dia­gnoser än de tre som forskarna har studerat, vilket gör att det inte bara går att skippa kommandona direkt. I stället kommer en expertgrupp under sommaren att utvärdera studien och diskutera hur man går vidare med resultatet för att förhoppningsvis kunna lansera en förenklad diagnosmetod för TMD, till allmäntandläkarnas och framför allt patienternas glädje.
– Ambitionen är att fler patienter ska kunna hittas och få hjälp med en enklare metod, säger Julia Lam.

Upptäck mer