Annons

Annons

Försäkringskassan tipsar IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade en tandläkare eftersom Försäkringskassan ansåg att han visade tecken på bristande skicklighet. Tandläkaren får en del kritik, men IVO bedömer att tandläkarens vård generellt har varit av god kvalitet.

Försäkringskassan har inte alltid rätt. Det visar ett beslut från IVO. Försäkringskassan slog larm efter upprepade efterhandskontroller av tandläkarens behandlingar. ”Försäkringskassan anser att det kan finnas anledning att göra tillsyn hos tandläkare och vårdgivare eftersom det verkar finnas brister i system för ledning och kvalitet samt risker för patientsäkerheten”, skriver Försäkringskassan till IVO.
IVO har granskat tio patientfall med hjälp av patientjournaler och röntgenbilder, men kommer inte fram till att tandläkaren behöver prövotid under handledning. Däremot får tandläkaren kritik på flera områden.
Tandläkarens röntgenunder­sökningar har visat flera brister. I sex av tio patientfall har han inte skrivit i patientjournalerna vilka bilder som har tagits, varför eller vad de visar. Tandläkaren har också missat fynd i röntgenbilderna i fem av patientfallen. Det rör sig exempelvis om en rotrest hos en patient, en rotspetsinfektion hos en annan samt ett antal retinerade tänder hos en tredje.

Undermåliga bitewingbilder

Bitewingbilderna är i flera fall för dåliga. De marginala käkbensfästena har inte funnits med eller också har strålningen missat den röntgenologiska sensorplattan så att patienterna har utsatts för strålning utan att det har gått att bedöma parodontal sjukdom.
I ett par fall har de apikala röntgenbilderna som tagits inte visat rotspetsarna som de skulle avbilda.
Tandläkaren har också brustit vad gäller endodonti. Ett par patienter har fått tänderna rotfyllda med ett underskott av rotfyllningsmaterial och i flera fall har tandläkaren inte använt kofferdam under hela rotfyllningsbehandling.
Annan kritik har bland annat rört tandläkarens protetiska behandlingar och antibiotikaförskrivning.

Upptäck mer