Annons

Annons

Forskning blir viktigare i norr

Folktandvården Norrbotten satsar på forskning. Det är bra, tycker Angelika Lantto, verksamhetschef på Tandvårdens kompetenscentrum i Norrbotten.

Region Norrbotten har ett nytt mål – forskning och utveckling ska vara en del av kärnverksamheten.
– Den stora utmaningen är att kunna bedriva forskning utanför universitetsmiljön, säger Angelika Lantto, som lade fram sin doktorsavhandling i februari i år.
Angelika Lantto tror att hon är den första doktoranden som Region Norrbotten har tagit fram inom tandvården, i varje fall sedan 1970-talet. Men nu finns det ett par specialister som är doktorander och även några som är på väg att börja med en forskarutbildning.
Hon vill gärna fortsätta forska som post dok. Förutsättningarna förbättras om det finns fler disputerade tandläkare i Norrbotten.
– Jag är verksamhetschef för specialisttandvården i Folktandvården Norrbotten. Det är en bra plattform att verka från. Det som är aktuellt nu är att införa den nya specialiteten orofacial medicin i vår verksamhet. Min forskning ingår i det ämnesområdet. Jag tror att jag kommer att ha mycket nytta av mina erfarenheter i det arbetet.
Läs mer om Angelika Lanttos forskning i artikeln ”Samarbete krävs för bättre munhälsa”.

Upptäck mer