Annons

Annons

Första årets praktik ökar självförtroendet

Självförtroendet ökar hos nyexaminerade tandläkare efter ett års arbete, särskilt hos dem som har lågt självförtroende vid examen, visar studie.

Att utföra rotbehandlingar är en viktig faktor för att öka självförtroendet hos nyexaminerade tandläkare, visar en enkätstudie på nyexaminerade tandläkare i Nederländerna och Danmark. Deltagarna fick skatta sitt självförtroende enligt Endodontic General Self-Efficacy Scale strax innan avslutad utbildning och efter ett års arbete som tandläkare.
Studien visade att självförtroendet ökade hos alla efter ett års praktik, men mest hos dem med lågt självförtroende. Det var också mer vanligt att skicka patienten vidare med remiss för endodontisk kirurgi hos dem med högre självförtroende. Artikelförfattarna spekulerar i att man med ökat självförtroende har en klarare bild av sin kunskap, liksom av sina begränsningar.
Tandläkarna utbildades vid Århus universitet i Danmark och Academic Centre for Dentistry i Nederländerna. Utbildningen är fem år lång i Danmark och sex år i Nederländerna. Det är vanligt i Nederländerna att man under första året som tandläkare arbetar med mer erfarna kolleger, och i Danmark finns krav på ett års anställningserfarenhet innan man får öppna egen praktik.
Bortfallet var stort i uppföljningen efter ett år: 70 procent. Det lämnade 60 personer kvar i studien att jämföra. Gruppen som föll bort hade likartad sammansättning i utbildning och erfarenhet som de som svarade i uppföljningen, och bortfallet bör därför inte påverka resultatet påtagligt, menar artikelförfattarna. Resultatet var likartat mellan de två ländernas nya tandläkare.

Upptäck mer