Första årets praktik ökar självförtroendet

Första årets praktik ökar självförtroendet

Självförtroendet ökar hos nyexaminerade tandläkare efter ett års arbete, särskilt hos dem som har lågt självförtroende vid examen, visar studie.

Forskning

Storstaden lockar flest nyutbildade

Storstaden lockar flest nyutbildade

Tandläkarförbundets enkät­undersökning ”Framtidens tandläkare” visar att nyutbildade tandläkare är mest nöjda med undervisningen i profylax, diagnostik och sjukdomsbehandling och minst nöjda med utbildningen i teamtandvård och ledarskap.

Nyheter

Hon visar vägen in i yrket

Hon visar vägen in i yrket

Hur för man över kunskaper från ett långt arbetsliv till nya ­tandläkare? Det är Helena Pipping expert på, som erfaren handledare inom ­Folktandvården Västra Götaland.

Karriär & porträtt

God framtida arbetsmarknad för tandläkare

En fortsatt bra arbetsmarknad för tandläkare om fem år. Det förutspår Saco i sin årliga rapport Framtidsutsikter.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons