Annons

Annons

Nyheter 2023-03-01

Fortfarande brist på tandläkare i Sverige

Det är brist på tandläkare i de flesta regioner, visar Socialstyrelsens senaste enkät om tillgång till arbetskraft. Foto: Socialstyrelsen

Det är brist på tandläkare i 17 regioner i Sverige. 13 regioner uppger en brist på specialisttandläkare. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Varje år gör Socialstyrelsen en enkät för att ta reda på hur regionerna upplever tillgången på arbetskraft inom olika legitimationsyrken. Enligt de senaste resultaten i det nationella planeringsstödet (NPS) råder det fortfarande brist på tandläkare i landet. Både Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen gör samma bedömning.

Antalet tandläkare som arbetar inom hälso- och sjukvården i förhållande till antalet invånare minskade med fem procent mellan åren 2016 och 2020. Under samma period och enligt samma mått minskade tandhygienister med tre procent.

Fattas protetiker

Vad gäller specialister inom tandvården uppger flest regioner att de har för få bettfysiologer, endodontister och specialister i oral protetik. Sju regioner rapporterar att de har brist i minst hälften av tandläkarnas nio specialiteter.

I rapporten tittar Socialstyrelsen på ett antal utmaningar inom tandvården. Bland andra nämns förändringar i attityder och värderingar bland tandvårdspersonal, ett eventuellt behov av att förändra tandvårdsutbildningarna och att nyutbildade tandläkare av en del anses ha för lite klinisk erfarenhet.

Tandvårdsstatistik

NPS-rapporten innehåller också en hel del statistik om tandläkare och tandvården i Sverige. Ett axplock:

* Drygt 12 procent av tandläkarna är specialister.

* 35,8 procent av tandläkarna är födda utomlands, och 8,5 är födda i Sverige men har två föräldrar födda i andra länder. Siffrorna gäller 2020.

* Antalet tandläkarlegitimationer som Socialstyrelsen utfärdade 2021 var fyra procent färre än 2017.

* 322 personer studerade till tandläkare utomlands med svenskt studiemedel läsåret 2021/2022.

* I Region Stockholm och på Gotland finns det mellan två och tre gånger fler tandläkare än tandhygienister, medan det finns fler tandhygienister än tandläkare i Gävleborg och Värmland.
Janet Suslick

Läs mer

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats i rapporten ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2023”.

Upptäck mer