Fortfarande brist på tandläkare i Sverige

Det är brist på tandläkare i 17 regioner i Sverige. 13 regioner uppger en brist på specialisttandläkare. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Nyheter

Fortsatt brist på tandläkare

Det är brist på tandläkare i 18 landsting och regioner i Sverige. Endast två upplever en balans mellan tillgång och efterfrågan, enligt Socialstyrelsen.

Nyheter

Erfarna tandläkare får lätt jobb

Bristen på utbildade tandläkare med yrkeserfarenhet var stor 2017, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport om det nationella planeringsstödet 2018.

Nyheter

Socialstyrelsen vill att fler tandläkare utbildas

Antalet utbildningsplatser för tandläkare bör ökas något, tills den regionala obalansen i tillgång på tandläkare är åtgärdad. Det anser Socialstyrelsen.

Nyheter

Oklart om tandläkarna blir fler eller färre

Kommer det att bli fler eller färre tandläkare år 2025?

Nyheter

Fortfarande brist på tandläkare

Efterfrågan på tandläkare är fortfarande större än tillgången i landet, men åtta landsting uppger att det råder balans.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons