Annons

Annons

Fortfarande brist på tandläkare

Efterfrågan på tandläkare är fortfarande större än tillgången i landet, men åtta landsting uppger att det råder balans.

Det framgår av Socialstyrelsens senaste enkät om rekryteringsläget i folktandvården. Enkäten görs i oktober varje år.
Enkäten om rekryteringsläget i folktandvården ingår i Socialstyrelsens rapport Nationella planeringsstödet 2013, som publiceras i dag.
Socialstyrelsens samlade bedömning är att efterfrågan överstiger tillgången på tandläkare.
Arbetslösheten är mycket låg bland tandläkare och nya tandläkare etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden. Flera landsting har aktivt rekryterat tandläkare från utlandet under 2012.
Även med den planerade utökningen på tandläkarprogrammet krävs att tandläkare utbildade utomlands flyttar till Sverige, annars fortsätter antalet tandläkare att minska.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 3 2013, ute runt den 21 februari och i rapporten Nationella planeringsstödet 2013.

Upptäck mer