Fortsatt färre tandvårdsbesök under pandemin

Antalet besök till tandvården var under förra året fortfarande lägre än före pandemin. Nu syns också konsekvenser i form av fler fyllningar och utdragna tänder hos de patienter som inte undersöktes under år 2020.

Pandemin påverkade antalet besök i tandvården under både år 2020 och 2021. Förra året uteblev en av sju besökare inom folktandvården jämfört med år 2019. Inom privattandvården var antalet besök fyra procent färre än år 2019. Totalt är det dock en återhämtning jämfört med år 2020. Det visar ett nytt faktablad från Socialstyrelsen.
Personer över 69 år, som i störst utsträckning ställde in sina tandvårdbesök under år 2020, har nu återvänt till tandvården. Under förra året var antalet besökare i den åldersgruppen på samma nivå som innan pandemin.

Fler fyllningar och utdragna tänder

En av tio regelbundna undersökningar, framför allt för personer mellan 24 och 69 år, har uteblivit under år 2021. Siffran varierar mellan olika regioner och mellan folktandvården och den privata tandvården.
Socialstyrelsens sammanställning visar att patienter vars undersökningar sköts upp under år 2020 har behövt göra fler fyllningar och dra ut fler tänder än de patienter som följde sitt revisionsintervall.

Álfheiður Ástvaldsdóttir

Álfheiður Ástvaldsdóttir


– Det innebär att patienterna där undersökningar av olika skäl skjutits upp har haft ett större behov av vård i samband med nästa undersökningstillfälle. Minskningen av tandvårdsbesök, liksom att det är fortsatt färre som kommer för regelbundna undersökningar, kan på sikt komma att visa sig i fortsatt ökade tandvårdsbehov, säger Álfheidur Ástvaldsdóttir, odontologiskt sakkunnig vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.
Man ser också att personer som fått nödvändig tandvård under år 2021 har fått vänta längre på sin undersökning och fått större vårdbehov än innan pandemin. De har framför allt behövt dra ut tänder.

Färre besök

Under början av år 2022 gjordes fortsatt färre besök i tandvården jämfört med före pandemin.
Enligt Socialstyrelsen kan den lägre besöksfrekvensen främst bero på att patienterna själva avbokar sina besök, men även på att sjukskrivningar och svårighet att rekrytera har gett en viss minskning av tandvårdens kapacitet.

Dentme
  • Dentme är en digital plattform där du kan prata direkt med legitimerad tandvårdspersonal via mobil eller surfplatta när det passar dig.
  • Dentme erbjuder professionell rådgivning under större delen av dygnets timmar och samarbetar med de bästa tandläkarklinikerna runt om i Sverige.
  • Dentme hjälper även dig med tandvårdsrädsla att känna dig trygg, utan långa väntetider.

Dentme är med och bygger den svenska marknaden för digital tandvård från grunden.

– Vi vill jobba med de bästa klinikerna i hela Sverige, säger David Kruse, VD och en av Dentmes grundare.  Förutom en app där patienten kan få rådgivning, recept och remiss av tandläkare digitalt hjälper Dentme enskilda kliniker att öka takten i sin egen digitalisering.  Genom att ansluta sig som partnerklinik till Dentme kan man ta emot patienter som efter en konsultation i appen bedömts behöva bidare bård.  Dentme bokar då in ett besök på den klinik som passar patienten bäst.

– Alla tandläkarkliniker behöver fylla tidboken, men långt ifrån alla är speciallister på marknadsföring.  Vi är både en professionell tandvårdsaktör och en förmedlingskanal för vår partnerkliniker, säger David Kruse.

ATT DIGITAL TANDVÅRD fyller en viktig funktion i samhället råder det inga tvivel om.  Ett flertal av Dentmes patienter har inte besökt tandvården på flera år, men genom den förenklade process i appen har de nu fått den vård de behöver.

– Dentme står för trygghet och kvalitet för patienten hela vägen.  Tillsammans med våra partnerkliniker kan vi erbjuda både en förenklad och förbättrad tandvård där patienten upplever färre trösklar och får rätt hjälp snabbare.  Digitala vårdbesök är en viktig del av framtidens tandvård, säger Hadi Ahmad, kliniskt ansvarig på Dentme.

Upptäck mer