Annons

Annons

Framtidsklinik får pris

Futurumkliniken i Malmö har fått Malmö högskolas samverkanspris. Prissumman är 100 000 kronor.

– Det känns helt fantastiskt att odontologiska fakultetens futurumklinik har fått Malmö högskolas samverkanspris. Det är verkligen glädjande att få det här erkännandet från Malmö högskolan, säger Per Vult von Steyern, professor i oral protetik vid Malmö högskola. Han är projektledare för Futurumkliniken och ordförande i styrgruppen.
Futurumkliniken hjälper innovatörer från idé till färdig produkt. Kliniken kan testa idéer och ta fram utrustning, material och metoder som kan användas inom tandvården.
– Futurumkliniken är mer ett koncept än en fysisk plats, även om vi har en regelrätt klinik med mycket av den senaste utrustningen inom cad/cam, röntgen, mikroskop och digitala diagnostiska hjälpmedel. Hit kan man vända sig när man behöver hjälp med att bedöma om en idé kan bli en produkt. Den fysiska kliniken är bara en av många delar, berättar Per Vult von Steyern.
Kunskap och kompetens
Futurumkliniken är också ett nätverk.
– Vi jobbar mitt i verksamheten och har kunskapen som behövs för att kunna förmedla kontakter och kompetens till exempelvis ett företag som inte har en forsknings- och utvecklingsavdelning.
Först görs en bedömning. Är idén realistisk? Hjälper den ett problem som finns inom tandvården? Om svaret är ja, går idén vidare till en grupp experter som tittar på vad som behövs. Det kan handla om en marknadsanalys, en affärsplan, framtagning av en prototyp eller finansiering.
Sedan ska produkten produceras på ett rationellt sätt och behöver exempelvis CE-märkas. Det kan behövas kliniska tester, marknadsföring eller utbildningsinsatser för att kunna använda produkten.
Från produkt till idé
Per Vult von Steyern berättar om ett konkret exempel:
– Ett företag kom till oss med en produktidé för fyra år sedan – en implantatkoppling som löser besvärliga implantatvinklar. I dag är produkten färdig för marknaden.
Priset delades ut vid Malmö högskolas årshögtid den 20 oktober.

Upptäck mer