Annons

Annons

Frihet lockar privattandläkare

Fyra av fem privattandläkare startar företag för att få större frihet. Det visar rapporten Akademiker som företagare.

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, har gjort en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar. 525 av Privattandläkarnas medlemmar svarade på enkäten, som skickades ut via e-post i somras.
En fråga som ställdes var om utbildningen gav inspiration att starta eget företag. Nej, svarade tre av fyra privattandläkare som ingick i studien.
Varför startade de då sitt företag?
80 procent av privattandläkarna i undersökningen uppgav att större frihet att styra arbetet som de själva ville var en anledning till att de startade eget.

Vill utvecklas

43 procent tyckte att utmaningen och möjligheten att utvecklas var en drivande faktor och 32 procent nämnde möjligheten till större inkomster. Andra alternativ som vissa bockade för var att de hade ett specialkunnande som det fanns efterfrågan på, att de startade företag för att undvika arbetslöshet eller att de blev inspirerade av kollegor som hade eget företag.
Ett 20-tal privattandläkare valde att även lägga till egna alternativ. Ett par nämnde skattemässiga skäl och flera att de var missnöjda med landstingets personalpolitik. ”Folktandvården var hemsk”, sammanfattade en person. Några berättade att de blev privattandläkare då det inte fanns några jobb inom folktandvården och en ville hjälpa sin fru, som var arbetslös innan han startade eget.

Många tandläkare i storstäderna

Nästan hälften av privattandläkarna som svarade på enkäten bodde i storstadsregioner (Stockholm, Göteborg eller Malmö). Det kan jämföras med befolkningen i stort, där knappt en fjärdedel bor i storstäderna.
Runt två av tio tandläkare bodde i medelstora respektive mindre städer och drygt en av tio på landsbygden.

Splittrat om företagsklimatet

Enkäten visade att privattandläkarna tyckte olika om företagsklimatet i Sverige.
60 procent tyckte att det var bra, men drygt en tredjedel tyckte att företagsklimatet var dåligt.
De flesta av privattandläkarna tyckte att ett hinder för att utöka verksamheten var riskerna med att anställa. Att det är krångligt att anställa fler angavs också som ett hinder för de flesta. Däremot upplevde de flesta inte otillräcklig efterfrågan som ett stort problem, och det var inte heller svårt att skaffa kapital.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 4 2012.

Upptäck mer