Annons

Annons

Frisktandvårdspatienter får fler fyllningar

Patienter med frisktandvård har fler åtgärder för sjukdomsbehandling, fyllningar och kronor än patienter som betalar löpande för sin tandvård, berättar Lars Gahnberg, registerhållare och ansvarig för Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).

Siffrorna finns med i Skapas nya årsrapport, som publicerades i september i år.
Skapas data om dagens frisktandvårdspatienter är i linje med slutsatserna i ekonomen Erik Grönqvists doktorsavhandling från 2003. Han visade att patienter som abonnerade på tandvård i Värmland 1999 till 2001 ökade sin tandvårdskonsumtion, men modellen för abonnemangstandvård var annorlunda då.
Sedan dess har en nationell modell för frisktandvård utvecklats och vid årsskiftet hade över 770 000 patienter frisktandvårdsavtal.
– Det finns ingen enkel förklaring till skillnaderna, utan det finns nog flera orsaker, tror Lars Gahnberg, registerhållare och ansvarig för Skapa.
Resultaten visar tydligt att den oro för underbehandling inom frisktandvård som vissa har haft är helt obefogad, men det är oklart hur de nya siffrorna ska tolkas, menar han.
Efterfrågar mer vård?
– Det kan vara så att frisktandvårdspatienterna efterfrågar mer vård än patienter som betalar för varje besök, men det kan också vara så att fler riskpatienter abonnerar på tandvård, säger han.
Om riskpatienter är överrepresenterade bland frisktandvårdspatienterna, kan siffrorna tyda på att den sjukdomsbehandling som ges inte alltid har varit tillräckligt effektiv på att bromsa sjukdomsutvecklingen, resonerar han.
Andra faktorer som skulle kunna förklara en del av skillnaden är om tandläkare väljer att behandla karies på ett tidigare stadium hos frisktandvårdspatienter, eller om deras defekta fyllningar görs om i större utsträckning.
– I vissa landsting ingår ”nollställning” i frisktandvårdsavtalet, och det skulle också kunna förklara en del.
Behövs forskning
Lars Gahnberg tycker att resultaten är intressanta och bör följas i kommande rapporter från Skapa. Han ser gärna att ämnet också analyseras i vetenskapliga studier.
Läs mer i Skapas årsrapport på www.skapareg.se.

Upptäck mer