Annons

Annons

Gymnasieungdomar okunniga om tanderosion

Ungdomar vid norska gymnasieskolor är okunniga om vad som orsakar tanderosion och hur det kan förebyggas. Låg kunskap kopplas även till hög konsumtion av syrliga drycker, visar ny studie.

En stor andel av 850 enkätutfrågade ungdomar vid 13 gymnasieskolor i Rogaland, Norge, saknade grundläggande kunskaper om tanderosion och hur den uppkommer. Dessutom fann forskarna ett samband mellan dålig kunskap och en hög konsumtion av syrliga drycker.
Enkätundersökningen visar att var fjärde ungdom drack syrliga drycker varje dag och att det genomgående var pojkar som konsumerade syrliga drycker mest och oftast.
Forskarna undersökte också hur ungdomarna uppfattade sin egen kunskap om tanderosion samtidigt som de mätte deras faktiska kunskaper. Det visade sig att ungefär tre av fyra ungdomar ansåg att de hade en god kunskap på området medan frågorna som mätte den faktiska kunskapen visade att så många som sex av tio inte hade det.
Forskarnas slutsats är att ungdomar har otillräcklig kunskap om tanderosion och att kunskapsbristen har ett samband med en förhöjd konsumtion av skadliga drycker.

Upptäck mer