Annons

Annons

Halvvegetarisk diet minskade gingivit

Fettbaserad diet med växtprotein tycks ge minskad gingivit jämfört med köttprotein eller kolhydratbaserad diet. Studien är dock liten.

I en nypublicerad randomiserad kontrollerad studie har man jämfört hur fyra dieter påverkar parodontit. Dieterna bestod av fett- eller kolhydratbaserad mat, kombinerade med protein – antingen mest från växtriket (halvvegetarisk diet) eller mest från kött. Mejeriprodukter ingick i alla dieter.

Kåre Buhlin

Kåre Buhlin


Kåre Buhlin, docent och specialisttandläkare i parodontologi på Karolinska institutet kommenterar studien:
– Studien ligger i tiden med tanke på att vegetarisk diet är på frammarsch. Det är intressant att de har försökt studera det, då parodontit är en sjukdom som historiskt sett inte har förknippats med kostintag.

Fördjupade tandköttsfickor

Studien rapporterade att klinisk fäste­nivå (clinical attachment level, CAL) på mindre än 5 mm påverkades positivt i gruppen med fettbaserad halvvegetarisk diet och att mängden gingivalexudat (gingival crevicular fluid, GCF) minskade signifikant. Alla fyra dieterna jämfördes avseende förändring i antalet fördjupade tandkötts­fickor och CAL efter fyra veckors diet. Analysen visade att det var signifikant skillnad mellan alla dieter; förbättringen var större med halvvegetarisk diet jämfört med kött, och med fettbaserad jämfört med kolhydratbaserad diet.
Kåre Buhlin är dock tveksam till att dra alltför säkra slutsatser från studien när det gäller parodontit.
– Fyra veckor är kort tid att se någon förändring avseende parodontit, tolv veckor eller mer skulle jag vilja se. Den effekt man kan se efter fyra veckor är på gin­gi­vit.

Minska inflammation

Det är dessutom få deltagare, 67 personer, i studien. Blödning vid sondering, ett mått på inflammation, verkade också vara lågt för aktiv parodontal sjukdom. Kåre Buhlin tycker också att det borde framgå hur många tandläkare som gjorde undersökningarna, eftersom undersökningssätt kan variera mellan tandläkare.
– Var det en eller flera som undersökte samma person före och efter dieten?
Kåre Buhlin ser det inte som orimligt att dieten på den korta tiden kan ge effekt på tandköttsrodnad, med tanke på att studier visat att växtbaserad kost och mindre socker kan ha en positiv påverkan och kan minska tecken på inflammation generellt.
– Dessutom ger plack på tänderna ökad inflammation i gingivan, förutom att det gynnar karies.

”Hård mat med fibrer kan rengöra tänderna, medan mjuk kladdig mat stannar kvar.”

I studien undersökte man även om mikrofloran förändrades i munhålan, men det var ingen skillnad mellan dieterna. Det antyder att effekten på gin­givit är systemisk, inte lokal
i munhålan.
Matens konsistens spelar också roll, påpekar Kåre Buhlin, men det är oklart hur lika den var mellan de olika dieterna i studien.
– Hård mat med fibrer kan rengöra tänderna, medan mjuk kladdig mat stannar kvar.

Vardagliga dieter

Avslutningsvis understryker han att det är vällovligt att man försökt göra studien.
– Parodontit och diet finns det inte så många studier på, eller klara samband mellan.
Det mest välkända exemplet är C-vitaminbrist som ger skörbjugg, men det är extrem näringsbrist. Att visa hur vardagliga dieter påverkar är svårare.

Upptäck mer