Karies har ökat genom hela historien

En systematisk översikt visar att förekomsten av karies i Europa hela tiden ökat från yngre stenåldern till år 1850.

Forskning

Omega-3 minskar tecken på parodontit

Omega-3 minskar flera mått på parodontit, enligt en systematisk översikt.

Forskning

Ny yrkesgrupp vill ­främja sunda vanor

Folktandvården Västra Götaland testar en ny yrkesgrupp inom tandvården – hälsopromotörer. Kan beteendevetare stötta föräldrarna till barn med hög risk för karies så att det blir sundare vanor hemma?

Nyheter

Halvvegetarisk diet minskade gingivit

Fettbaserad diet med växtprotein tycks ge minskad gingivit jämfört med köttprotein eller kolhydratbaserad diet. Studien är dock liten.

Forskning

Kosttillskott behöver bättre kontroll

Kosttillskott tillhör gruppen osäkra livsmedel i Sverige. Regeringen ger nu Livsmedelsverket i uppdrag att samordna, vägleda och stödja den offentliga kontrollen av kosttillskott.

Nyheter

Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.

Debatt

Fördubblad risk för tanderosion hos vegetarianer

Vegetarianer har en mer än fördubblad förekomst av tanderosion, visar ny svensk metaanalys.

Forskning

Sväljsvårighet och dålig munhälsa ökar dödsrisken

Äldre med nedsatt sväljförmåga har en ökad risk att dö, har de dessutom dålig munhälsa ökar risken ytterligare, varnar svenska forskare.

Forskning

Tolka tecknen i tid

Erosionsskadade bett är en allt vanligare utmaning i tandvården. Läskdrickande är en stor bov i dramat men även hälsosamma kost- och dryckesvanor kan öka risken för omfattande erosionsskador.

Metod, klinik & praktik

Prefekten som lägger kariespusslet

I somras blev Peter Lingström ny prefekt i Göteborg. ­Samtidigt fortsätter han att forska och utbilda kring ­karies, en komplex sjukdom där det alltid finns mer att upptäcka.

Forskning

Genväg till kariesterapi

I sommar kommer en grupp forskare att presentera resultatet av den första stora kartläggningen av gener kopplade till karies. Det är början på en utveckling som kan ge en mer differentierad diagnostik av karies och personanpassad behandling av sjukdomen.

Diagnostik & radiologi

Hälsofrämjaren är bästa lotsen

Invånarna får själva definiera vilka behov de har, och det lägger grunden för det fortsatta förändringsarbetet. Det är filosofin bakom ett hälsofrämjande projekt om tandvård och kost som pågår i Malmöstadsdelen Lindängen, ett socialt utsatt miljonprogramområde.

Nyheter

”Tandläkare bör ge kostråd”

Alla bör få kostrådgivning som en del i tandläkarbesöket. Det menar en internationell forskargrupp knuten till WHO.

Forskning

Pepp bättre än pekpinnar

Utgå från patientens individuella situation. Tänk på hur du säger saker och satsa på pepp i stället för bannor. Tandhygienisten Malin Arvor vet hur du når patienterna.

Okategoriserade

Peter Lingström lyfter fram goda kostråd

Peter Lingström har maten i fokus. Under riksstämman fick han ta emot ett pris för sin forskning om kostens betydelse för munhälsan. Han tycker att kostbudskapet varit för negativt med många förbud.

Forskning

Karlstad drar ner på sockret

Karlstad kommun ska minimera mängden socker som serveras i kommunens förskolor och skolor.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons