Annons

Annons

Herpes kan öka risken för aggressiv parodontit

Bärare av herpex simplex-virus typ 1 hade närmare 20 gånger högre risk att också ha aggressiv parodontit, visar ny metaanalys.

Personer smittade av herpes simplex-virus, HSV, typ 1 hade närmare 20 gånger högre risk att ha aggressiv parodontit jämfört med osmittade kontroller. Det visar en kinesisk metaanalys av tillgängliga studier. Totalt omfattar metaanalysen dock bara tre herpesstudier, varför forskarna framhåller att deras slutsatser bör tolkas med viss försiktighet.
Ett möjligt samband mellan herpes simplex och aggressiv parodontit har diskuterats sedan 1990-talet. Ett antal studier har gjorts där resultaten ömsom har visat och ömsom inte har visat något samband. Frågan har därför varit kontroversiell och forskare med olika uppfattning har delats i två läger.
Den aktuella metaanalysen hade tuffa kriterier där provtagningen inte fick komma från saliv utan bara från biopsier eller plack, och HSV skulle identifieras genom gentest.
Endast två av herpes-studierna undersökte sambandet med HSV typ 2, vilket gjorde att forskarna inte kunde dra några säkra slutsatser kring det sambandet.

Upptäck mer