Annons

Annons

Nyheter 2024-01-11

Höjd lön i folktandvården efter kedjans etablering

Foto: Colourbox

När Aqua Dental slog upp portarna i Jämtland förra året lämnade delar av regionens personal folktandvården för den nya arbetsgivaren. Nu tycks kedjans etablering ha gett mer i plånboken – för regionens anställda.

Löneökning 2023

Allmäntandläkare:

  1. Jämtland Härjedalen: 8,28 procent
  2. Västerbotten: 7,27 procent
  3. Jönköping: 6,58 procent
  4. Norrbotten: 6,56 procent
  5. Stockholm: 5,35 procent

Specialisttandläkare:

  1. Västerbotten: 7,37 procent
  2. Blekinge: 7,33 procent
  3. Jämtland Härjedalen: 6,71 procent
  4. Norrbotten: 6,43 procent
  5. Stockholm: 5,3 procent

* Märket=4,1 procent

 

Källa: Tjänstetandläkarnas löneöversyn 2023

En klinik i Östersund och en i Åre – sedan ungefär ett år tillbaka finns Aqua Dental i de båda jämtländska metropolerna. I en tidigare intervju i Tandläkartidningen beskrev tandvårdskedjans vd Niklas Virta bakgrunden till etableringarna:

– Anledningen […] är vår stora passion för att tillgängliggöra tandvård i de regioner runt om i Sverige där vårdköerna är långa och där det finns en brist på tandvårdspersonal och kompetens.

För folktandvården i Jämtland Härjedalen skapade emellertid etableringarna problem. Ett flertal anställda sa upp sig och sökte sig till Aqua Dental. Stefan Stjernström, tandvårdschef i Region Jämtland Härjedalen, framhöll i en tidigare intervju i Tandläkartidningen, att belastningen mellan regional och privat tandvård generellt är ”väldigt ojämn” vad gäller sistahandsansvar för akuttandvård, barntandvård och nödvändig tandvård.

– Det påverkar resursfördelningen på marknaden.

Men etableringarna har inte bara varit av ondo för folktandvården. De tandläkare som arbetar kvar inom regionen tycks ha fått ett lönelyft tack vare den nya tandvårdskedjans kliniker. Förra årets lönepåslag med 8,28 procent för allmäntandläkarna i Jämtland Härjedalen var bäst i hela landet. Specialisttandläkarnas ökning med 6,71 procent räckte till en tredjeplats.

– Vi upplever att arbetsgivarens beslut om lönehöjningen kom som ett direkt svar på etableringen av Aqua Dental i Östersund och Åre, vilket definitivt lett till en ökad konkurrens om tandläkare och annan tandvårdspersonal, skriver Stephanie Betzel, ordförande för Tjänstetandläkarna Jämtland Härjedalen, i ett mejlsvar.

Trots den procentuellt stora löneökningen avslutades löneförhandlingen i Jämtland Härjedalen i oenighet mellan facket och arbetsgivaren.

– Vi anser att satsningen på specialisttandvården borde vara större och i paritet med satsningen på allmäntandvården, fortsätter Stephanie Betzel.

I dagsläget finns cirka tio vakanta tandläkartjänster inom Folktandvården Jämtland Härjedalen, och ytterligare ett antal vakanser för tandsköterskor och tandhygienister.

– Tyvärr har etableringen (av Aqua Dental, reds. anm.) lett till att folktandvården förlorat medarbetare, men generellt noterar vi att konkurrenssituationen har varit pådrivande på löner och andra förmåner, säger Stephanie Betzel.

Lönekartläggningen

Lönestatistiken baseras på Tjänstetandläkarnas lokalavdelningars lönelistor och omfattar tandläkare som är medlemmar i Tjänstetandläkarna.

Upptäck mer