Annons

Annons

Hon blir studenternas nya ordförande

Aylin Marinova blir ny ordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening vid årsskiftet.

Det senaste året har Aylin Marinova varit ordförande i Tandläkarförbundets östra studerandeförening vid Karolinska institutet (KI). Hon är 22 år, kommer från Örebro och går termin sju på tandläkarutbildningen vid KI.
Hon efterträder Lyova Torosyan som ordförande i studerandeföreningens centralstyrelse.
Gemenskap inom tandläkarvärlden är en av anledningarna till att Aylin Marinova har sökt posten som centralordförande.
– Det är viktigt att alla studenter känner samhörighet med varandra och att det finns en gemensam förening att knyta an till, säger hon.
Utbildningsfrågor och utbyten
Under det kommande året vill Aylin jobba med nationella och internationella utbyten. Att ta del av olika utbildningar och på så sätt arbeta för att utveckla sig inom professionen och knyta kontakter är väldigt givande, tycker hon.
Hon brinner även för utbildningsfrågor och vill att utbildningarna ska vara så likvärdiga som möjligt för alla.
– Alla studenter ska vara nöjda med sin utbildning. Mitt mål är att studenterna ska känna att vi arbetar med att utveckla och förbättra utbildningen på olika sätt. Självklart ska studenterna också får en trygg övergång från utbildningen till arbetslivet.
Hon vill också att studerandeföreningen ska jobba med kompetensutveckling på områden som intresserar studenterna eller där det kan finnas kunskapsluckor.
Planeringsmöte i januari
I februari har Tandläkarförbundets studerandeförening kickoff. Studenter från landets fyra utbildningar träffas och planerar inför det kommande året. Då bestäms föreningens fokusfrågor för 2019.
– Jag ser fram emot kickoffen då jag får träffa alla förtroendevalda i studerandeföreningen 2019, säger Aylin Marinova.
Janet Suslick

Aylin Marinova

Foto: Jessica Segerberg

Upptäck mer