Annons

Annons

Hon fick inget samtal om risker med corona

Kim är tandläkare inom Folktandvården Skåne AB. Hon väntar barn i sommar. Trots att hon var orolig för att bli smittad av covid-19, fick hon aldrig någon individuell riskbedömning, säger hon.

Mats Gottschalk


Inom Folktandvården Skåne ska det göras en särskild bedömning kring risker, inklusive risken att bli smittad av covid-19, när en medarbetare berättar att hon är gravid, enligt Mats Gottschalk, HR-chef på Folktandvården Skåne AB.
Bedömningen ska göras för att säkerställa att åtgärder, anpassningar eller omplaceringar görs för att bryta eventuella smittvägar.
Kim säger att det aldrig gjordes någon sådan bedömning i hennes fall. Fram till graviditetsvecka 32 arbetade hon som vanligt, utan anpassningar eller dialog om anpassningar.
– Jag har förstått att det skulle har gjorts en individuell riskanalys efter graviditetsvecka 20, men jag fick aldrig något sådant samtal. Jag jobbade på som vanligt. Det var lika många patienter.
Barnmorskan blev förvånad
Det rullade på tills hon berättade för sin barnmorska om sin oro under graviditetsvecka 31.
– Hon blev förvånad att jag fortfarande jobbade som tandläkare. Hon tyckte att jag skulle söka graviditetspenning, berättar Kim.
Efter samtalet med barnmorskan, önskade Kim ett utlåtande från arbetsgivaren. Hon ville bli avstängd från jobbet på grund av smittorisken.
– Det ska göras en individuell riskbedömning, och hänsyn ska tas om man känner oro, men när jag förklarade det sade min chef det inte spelade någon roll. Chefen ansåg att jag inte kunde stängas av och att det inte var någon ökad risk för covid.
Följer hygienreglerna
Medarbetarna på kliniken använder skydd och följer hygienreglerna. Patienter som känner av symtom uppmanas att inte komma till kliniken, men trots det fick Kim vid några tillfällen skicka hem patienter som haft förkylningssymtom.
– Min chef ville till en början inte skriva på ett utlåtande.
Efter dialog mellan Försäkringskassan och arbetsgivaren fylldes ett utlåtande i, men utan avstängning, berättar Kim.

”En risk är alltid en risk, oavsett om den är hög eller låg.”

Sjukskriven
Förutom oro för covid-19 hade Kim fysiska besvär med foglossning. Därför är hon sjukskriven sedan början av maj. Ansökan om graviditetspenning är inskickad, men hon vet inte vad Försäkringskassan kommer att göra för bedömning vad gäller orsaken till att hon inte arbetar.
– Jag har blandade känslor. Naturligtvis går mitt barns hälsa före jobbet, så det känns bra att jag är hemma nu. En risk är alltid en risk, oavsett om den är hög eller låg.
Samtidigt mår hon dåligt av att hon inte blev tagen på allvar.
– Jag upplever inte att min hälsa och mitt barns hälsa prioriterades. Det är konstigt att olika chefer kan tolka arbetsmiljöverkets regelverk så olika.
Kommenterar inte enskilda ärenden
Tandläkartidningen har bett Folktandvården Skånes HR-chef om en kommentar till Kims berättelse.
– Jag kan tyvärr inte uttala mig om en bedömning som gjorts i ett enskilt ärende, säger Mats Gottschalk.
Läs mer i artikeln ”Coronarisk kan ge tandläkare ersättning”.
Janet Suslick

Upptäck mer