Annons

Annons

Hon vet ”allt” om kobolt-kromlegeringar

Maria Kassapidou har nyligen lagt fram en doktorsavhandling om kobolt-kromlegeringar inom svensk tandvård. Över 30 olika kobolt-kromlegeringar används inom fast protetik i Sverige, visar hennes forskning.

Maria Kassapidou är specialist i oral protetik och ny verksamhetschef för avdelningarna för endodonti, oral protetik och parodontologi, vid Odontologiska Institutionen i Jönköping.
Berätta kort om din forskning.
– Ett av de viktigaste resultaten är att det finns mer än 30 olika kobolt-kromlegeringar som används inom fast protetik. Förutom att sammansättningen mellan dem skiljer sig, är de framställda på olika sätt. Det finns gjutna, frästa, additivt tillverkade (lasersintrade, lasersmälta) och presintrat frästa. Jonfrisättningen från alla material var låg, men högst för de gjutna kobolt-kromlegeringarna vid lågt pH. Jonfrisättningen visade sig vara lägre när kommersiellt rent titan fanns med. Trots att testerna pekade på att inget av materialen var cytotoxiskt, fann vi skillnader mellan inflammationssvar från cellerna som hade exponerats för de olika materialen. Resultaten visade att gjutet och presintrat fräst kobolt-krom provocerade ett högre inflammationssvar från celler jämfört med fräst eller lasersmält kobolt-krom och de båda titanmaterialen. Sammanfattningsvis, uppvisade lasersmält kobolt-krom de högsta värden avseende de mekaniska egenskaperna. Utöver detta, såg vi skillnader i materialstruktur mellan de olika framställningsteknikerna.
Vad betyder det konkret för tandläkarnas val av olika material?
– Trots skillnader i mekanisk prestanda och jonutsöndring in vitro mellan de kobolt-kromlegeringarna som vi studerade, klarade alla de lägsta kraven som International Organization for Standardization (ISO) ställer på material som används inom fast protetik.
Vad har din forskning för betydelse för patienter?
– Kunskapen kring koboltkromlegeringar i fast protetik är bristfällig. En ökad kunskap kring materialen som används i munnen kommer att öka patientsäkerheten och minska risken för överkänslighetsreaktioner och andra tekniska och biologiska komplikationer.
Kommer du att fortsätta forska? Har du några projekt på gång?
– Jag har många idéer till framtida projekt. Det skulle vara intressant att undersöka både metalliska och helkeramiska material i en klinisk studie där flera olika patientgrupper ingår. En annan viktig fråga är dentala materials ursprung. Vilka krav uppfyller materialen som vi lämnar ut i patientens mun vad gäller hållbarhetsaspekter som miljö och mänskliga rättigheter?
Janet Suslick

Upptäck mer