Annons

Annons

Hormoner kan öka risken för parodontit

En kvinnas hormonella historia kan vara en faktor bakom risken att utveckla svår par­odontit, menar europeiska och sydkoreanska forskare.

Risken hos kvinnor att drabbas av parodontit kan vara relaterad till hormonella förändringar under livet. Det visar en stor studie av över 10 000 postmenopausala kvinnor från Sydkorea, genomförd av forskare från Italien, Spanien och Sydkorea.
Forskarna har använt ackumulerade data från den årligen återkommande nationella koreanska hälso- och nutritionsundersökningen, KNHANES, mellan åren 2007 och 2015. Deltagarna genomgår där en hälsointervju, en hälsoundersökning med dentalundersökning samt en nutritionsundersökning.

Långt reproduktivt liv

Forskarna plockade ut de kvinnor som var postmenopausala och analyserade deras parodontala status och deras livshistoria ur ett hormonellt perspektiv. Forskarna fann att kvinnor som har haft ett långt reproduktivt liv, det vill säga att de fick menopaus när de var 49–50 år, jämfört med före 46 års ålder, och har ammat länge (48–72 månader jämfört med 1–17 månader) hade en högre risk att vara drabbade av svår parodontit.
På motsvarande sätt fann forskarna att tidig menopaus, fler än sex graviditeter, fler än tre aborter eller födsel av det första barnet efter 26 års ålder jämfört med före 21 års ålder var faktorer som skyddade mot svår parodontit.

Hormonbehandling

Däremot fann forskarna ingen statistiskt signifikant inverkan av vare sig p-piller eller hormonbehandling vid klimakteriet.
Forskarna poängterar att fynden behöver replikeras i andra studier och andra populationer för att kunna ges en mer allmängiltig tyngd. Om sambanden bekräftas bör kvinnor med högre risk ges riktade förebyggande åtgärder, menar de.

Upptäck mer