Annons

Annons

Hyaluronsyra läker sår i munnen snabbt och med mindre smärta

Ett tillägg av hyaluronsyragel i såret efter transplantation av gingival vävnad minskar smärtan och snabbar på sårläkningsprocessen, visar ny studie.

Vid transplantation av gingiva tas ett ytskikt av vävnaden från gommen och placeras runt tänder eller implantat. De vanligaste besvären efteråt är smärta, en brännande känsla i munnen och fördröjd sårläkning i gommen. Men nu kan turkiska forskare visa att ett tillägg av hyaluronsyragel i såret signifikant minskar problemen.
I en blindad, randomiserad och placebokontrollerad studie har forskarna behandlat 36 transplantationspatienter som delats upp i tre grupper.
En grupp fick, förutom standardbehandlingen, tillägg av 0,2-procentig hyaluronsyragel, en andra grupp fick 0,8-procentig hyaluronsyragel och en kontrollgrupp fick bara standardbehandling.
Patienterna kontrollerades på dag 3, 7, 14, 21 och 42 efter ingreppet. Ingen smärtlindring gavs under försöket. Redan dag 3 visade patienternas smärtskattningar en tydlig och signifikant skillnad. Där kontrollgruppen på en tiogradig skala skattade sin smärta till cirka 6,5 låg de båda hyaluronsyragrupperna på 1,7 respektive 1,9. Även dag 7 var det en signifikant skillnad i smärta mellan testgrupperna och kontrollgruppen som sedan successivt klingade av. Dag 14 var skillnaderna inte längre statistiskt signifikanta.
Ett liknande mönster uppvisades för den brännande känslan i munnen, där kontrollgruppen dag 3 skattade sina besvär till 3,5 jämfört med testgruppernas 0,7 respektive 0,5.
När det gäller sårläkning var alla sår i testgrupperna läkta dag 21, medan det i kontrollgruppen dröjde till dag 42 innan alla sår var läkta.

Upptäck mer