Annons

Annons

Hygienslipning vanligt trots att evidens saknas

De flesta av folktandvårdens kliniker i Västra Götaland använder hygienslipning vid vissa fall av karies i mjölktänder, trots att metoden helt saknar evidens.

Att behandla barn med karies i mjölktänder med så kallad hygienslipning i stället för med fyllning på konventionellt sätt är vanligt inom svensk tandvård. Det visar en enkätundersökning som har gjorts bland samtliga folktandvårdskliniker i Västra Götalandsregionen. Totalt hade metoden använts på 96 procent av folktandvårdsklinikerna. Bland de svarande tandläkarna angav två tredjedelar att de hade använt metoden.
Hygienslipning är en metod som togs fram av en norsk tandläkare på 1940-talet då det behövdes en snabb och effektiv metod för att åtgärda kariesangrepp hos de norska barnen. Men metoden har aldrig utvärderats och det finns alltså inga belägg för att den fungerar eller något sätt att jämföra den med konventionell behandling. I dagens evidensbaserade tandvård står den därför inte högt i kurs.
Hur ofta metoden användes varierade ganska stort mellan tandläkarna, visar enkäten, men vissa använde metoden frekvent och menade att det är en bra metod. Nyutexaminerade tandläkare som fått sin legitimation 2010 eller senare använde dock metoden signifikant mindre.
Vid hygienslipning använde tandläkarna inte heller lika ofta bedövning som vid konventionell behandling och vissa menade att hela idén med att välja hygienslipning var för att slippa bedöva små barn.
Forskarna konstaterar att hygienslipning inte längre lärs ut vid universiteten och inte rekommenderas som klinisk rutin, vilket gör att man kan ifrågasätta etiken i att använda metoden, särskilt utan bedövning.
 

Upptäck mer