Annons

Annons

Nytt hygienteam banar väg för bättre smittskydd

Under pandemin blev det uppenbart i Region Jönköpings län att regionens smittskydds­rutiner behövde anpassas till tandvården. Ett hygienteam med en tandläkare, en tandhygienist och en tandsköterska startades för att få bättre kommunikationsvägar mellan tandvården och smittskyddet.

Ett hygienteam med en tandläkare, en tandhygienist och en tandsköterska startades för att få bättre kommunikationsvägar mellan tandvården och smittskyddet.

Olivia Dahl

Olivia Dahl


– Det var mycket snabba beslut i början, och vi behöver hänga med i nyhetsflödet och forskningen på området, säger tandläkaren Olivia Dahl, som i dag lägger 20 procent av sin arbetstid på hygienteamets arbete.

Hygienrutiner

Teamet gör besök på kliniker och ser över hygienrutinerna, och samlar samtidigt in tips från verksamheten. Frågorna skiftar mycket mellan klinikerna; det kan till exempel handla om hantering och rengöring av instrument, eller hur man håller rent på kliniken.
Teamet får också in frågor via mejl från hela folktandvården i regionen. En gång per vecka ses de och stämmer av vilka frågor som kommit in.
– Det senaste året har det varit mycket fokus på rutiner kring covid-19, men vi jobbar också med generella hygienfrågor och rutiner.

Smittrisker och avfallshantering

Arbetet handlar både om att fånga upp den senaste kunskapen på smittskyddsområdet och att ta bort sådant som inte längre är aktuellt. Hygienteamet jobbar också med rutiner på intranätet om bland annat smittrisker och avfallshantering, och är engagerade i hygienfrågor vid upphandling.
Tidigare fanns en hygienansvarig inom folktandvården, och kontakten med regionens smittskydd fanns framför allt hos ledningen. Med tre personer har man en större möjlighet att utveckla verksamheten, och hygienteamet har direkt kontakt med en person på smittskyddet.
– Det är avgörande med bra kommunikationsvägar för att kunna ta snabba beslut.

Pandemimöten

Teamet har haft pandemimöten med ledningen varje måndag där man gått igenom frågor från medarbetare och information från regionens smittskydd. Information går ut till alla regionens folktandvårdsklinker via mejl och via intranätet.
De vill gärna ha kontakt med hygienansvariga i andra regioner.
– Det vore roligt att dela erfarenheter om hygienfrågor och patientsäkerhet, eftersom man har gjort så olika under pandemin.

Upptäck mer