Nytt hygienteam banar väg för bättre smittskydd

Under pandemin blev det uppenbart i Region Jönköpings län att regionens smittskydds­rutiner behövde anpassas till tandvården. Ett hygienteam med en tandläkare, en tandhygienist och en tandsköterska startades för att få bättre kommunikationsvägar mellan tandvården och smittskyddet.

Nyheter

Dags att nominera till hygienpriset 2022

Vem eller vilka skulle du vilja lyfta fram som förebilder inom vårdhygien? Nu kan du nominera dem till Svenska hygienpriset 2022.

Nyheter

Vattenkylning tycks inte sprida covid-19

Vattenkylning tycks inte sprida coronavirus från patientens saliv, visar studie. Risken är särskilt låg om vakuumsug används och munsköljning görs innan kylningen.

Covid-19

Hon jobbar mitt i pandemin

Susan Sarwari kände att hon ville göra en insats för ­patienterna ingen vill ta emot, de med covid-19. ­Sedan i maj arbetar hon på en särskild covid-19-klinik i Folktandvården Skåne.

Nyheter

Nya rekommendationer för städning i vårdlokaler

Åtta år efter att den första versionen kom av dokumentet SIV, Städning i vårdlokaler, har den nu reviderats.

Nyheter

Vaccinet tar all hans tid

Matti Sällberg är laboratorieforskaren som ville komma närmare patienterna genom att bli tand­läkare. Under flera år kombinerade han tandläkar­arbetet med forskning. I dag tar jakten på ett coronavaccin all hans tid.

Covid-19

Smittskydd i coronatider

Det finns ingen stor smittspridning av covid-19 bland tandvårdspersonal, inte i Sverige och inte i Wuhan i Kina där pandemin startade. Basala hygienrutiner och skydd mot stänk är basen i ett effektivt skydd.

Covid-19

Klipp ut – Smittskydd i coronatider

Här kan du ladda ner och skriva ut Tandläkartidningens klippdocka med personlig skyddsutrustning i A4-format.

Nyheter

IVO vill ha tips om brister

Nu förtydligar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, möjligheten att tipsa och lanserar ”Tipsa IVO!” där vem som helst kan lämna information om brister inom tandvård, vård och omsorg.

Covid-19

Fusk, löner och hygien toppar år 2019

Nya regler, tandläkarlöner och IVO-anmälningar är det flest har läst om på Tandläkartidningens webbplats under 2019. Även en kontroversiell film om rotfyllningar och fuskande tandläkarstudenter väckte mycket intresse.

Etik

Nominera till hygienpriset

Vem eller vilka skulle du vilja lyfta fram som förebilder inom vårdhygien? Nu kan du nominera dem till Svenska hygienpriset 2020.

Nyheter

Infektionshygienens roll i kampen mot antibiotikaresistens

Spridningen av resistenta bakterier på tandkliniker förebyggs mest effektivt genom upprätthållandet av en hög hygiennivå vid all tandbehandling. De generella infektionshygieniska åtgärderna omfattar handhygien, användning av personlig skyddsutrustning samt rengöring, desinfektion och sterilisering av utrustning och inventarier.

Vetenskap

Hygien toppade i maj

Under maj finns två nyhetsartiklar om hygien bland det mest lästa materialet på vår webbplats. Bland de vetenskapliga artiklarna syns vårat nordiska tema om antibiotika.

Nyheter

Var tionde allmäntandläkare slarvar med handhygienen

En av tio allmäntandläkare i Sverige säger sig strunta i handdesinfektionsmedel vid rot­behandling, enligt en ny enkätstudie.

Forskning

Norden samarbetar kring antibiotika

Margareta Hultin samarbetar med andra forskare i Norden i Tandläkartidningens tema om antibiotika inom tandvården. Länderna arbetar mot samma mål, men har hunnit olika långt, berättar hon.

Nyheter

Nya riktlinjer för hygien i tandvården

Svensk Förening för Vårdhygiens tandvårdssektion har tagit fram riktlinjer för en lägsta godtagbar nivå i hygienarbetet inom tandvården.

Nyheter

Nya föreskrifter om smittrisker

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om nya föreskrifter om smittrisker. De började gälla den 19 november i år. En nyhet i föreskrifterna handlar om arbetskläders hantering och tvätt.

Nyheter

Två veckor i Taiwan gav mersmak

En inblick i en tandläkarutbildning som skiljer sig mycket från den svenska, en annan kultur och ett annat sätt att se på tandvård. Att åka som utbytesstudent ger många nya erfarenheter.

Nyheter

Kliniken som testar framtidens tandvård

På Folktandvården Idun ska det vara högt i tak för nya idéer och personalen har tid avsatt för innovation. Det handlar både om ny teknik och nya sätt att arbeta. Välkommen till världens smartaste tandvårdsklinik.

Nyheter

Tandläkare talar ut

En idé om att sprida odontologisk kunskap fick Nicole Winitsky att starta en podd. Hon tycker att fler borde upptäcka poddformatet som ett sätt att lära sig nytt.

Karriär & porträtt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons