Annons

Annons

Inga nya pengar till tandvård i budgeten

Budgetpropositionen för år 2020 innehåller inga nyheter inom tandvårds­området, utan hänvisar till den pågående utredningen av tandvårdssystemet.

I mitten av september lämnade regeringen sin budgetproposition för 2020 till riksdagen. Inom tandvårdsområdet börjar de med att konstatera att tandhälsan hos den vuxna befolkningen har förbättrats över tid; antalet lagade tänder har minskat och antalet kvarvarande tänder har varit relativt stabilt sedan år 2009.
Man beskriver också hur besöksfrekvensen varierar med olika faktorer. Kvinnor besöker tandvården i högre utsträckning än män. Utbildningsbakgrund, bostadsort och privatekonomi påverkar också besöksfrekvensen.
Regeringens slutsats för framtidens tandvård är att det behövs ett samlat grepp om tandvården. De hänvisar till den utredning av tandvårdssystemet som startade år 2018. Man vill ”skapa ett tandvårdssystem som är mer jämlikt och resurseffektivt, som gynnar en regelbunden och förebyggande tandvård och som syftar till att minska skillnaderna i tandhälsa i befolkningen”.
I budgetpropositionen för år 2020 syns inga nya satsningar på tandvårdsområdet, men de största kostnaderna ligger inte heller på staten. För år 2017 var de totala tandvårdsutgifterna 27,4 miljarder kronor, varav patienterna betalade 60 procent, regionerna 25 procent och staten 15 procent.
Vilka pengar lägger staten på tandvården i budgeten för år 2020?

  • Drygt sju miljarder kronor anslås till statliga tandvårdsförmåner. Det är knappt 300 000 kronor mer än för 2019, och baseras på förväntade utgifter.
  • För tandläkarutbildningen ersätts lärosätena med 49 307 kronor per helårsstudent och 57 437 kronor per helårsprestation, det vill säga godkända resultat för hela läsåret.
  • Karolinska Institutet får nästan 110 miljoner kronor och Malmö universitet får 78 miljoner kronor för sina tandvårdscentraler.
  • I Västra Götaland och Västerbotten finns det så kallade TUA-avtalet som ersätter berörda regioner för medverkan i grundutbildning av tandläkare. För detta anslås 85,5 miljoner kronor till Göteborgs universitet och 73,3 miljoner kronor till Umeå universitet. Anslagen baseras på 465 respektive 360 helårsstudenter.
  • Tandvårds- och läke­me­dels­förmånsverket, TLV, får sju miljoner kronor mer i anslag (drygt 152 miljoner). Detta för arbete med att utvärdera medicintekniska produkter.

Upptäck mer