Annons

Annons

Ingen ökad risk för gravida efter covid-19-vaccination

Vaccination mot covid-19 under graviditeten är inte kopplat till någon ökad risk för graviditetskomplikationer. Det visar en omfattande registerstudie av forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Folkhälsoinstitutet i Norge som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA.

Studien, som omfattade närmare 160 000 gravida, fann ingen ökad risk för varken för tidig födsel, dödföddhet, tillväxthämning, lågt Apgar-värde vid födseln eller behov av neonatalvård efter vaccination mot covid-19 under graviditeten.
Tidigare studier har visat att gravida tillhör en riskgrupp för allvarlig, intensivvårdskrävande covid-19-sjukdom med ökad risk för död, jämfört med icke-gravida kvinnor i fertil ålder. Gravida som drabbas av svår covid-19 har även en ökad risk att föda för tidigt. Sedan maj förra året i Sverige och augusti i Norge rekommenderas alla gravida att vaccinera sig mot covid-19.
– Vi ser ändå att de vaccinerar sig i lägre utsträckning än den övriga befolkningen, så det kan ha funnits en oro för hur vaccinerna påverkar den gravida och fostret. När vaccinerna togs fram inkluderades inte gravida i de stora kliniska studierna och fram till nu har det saknats populationsbaserade data för eventuella risker under graviditeten, säger Anne Örtqvist Rosin som är delad förstaförfattare till studien.

Ingen ökad risk för graviditetskomplikationer

Forskarna länkade Graviditetsregistret i Sverige och Medicinska Födelseregistret i Norge till respektive lands vaccinationsregister för att inhämta information om vaccinationer under graviditeten. Totalt inkluderades 157 521 gravida som fött ett barn mellan januari 2021 och januari 2022. Av dessa hade 18 procent vaccinerats. Vaccinerade hade ingen ökad risk för någon av de studerade graviditetskomplikationerna jämfört med ovaccinerade.
En potentiell fördel med vaccination under graviditeten är att den gravidas antikroppar, som bildas som svar på vaccinet, passerar moderkakan och ger det nyfödda barnet ett visst skydd mot covid-19.
Forskarna planerar nu att gå vidare och studera hur länge detta skydd varar samt om sars-cov-2-infektion eller vaccination under graviditeten har några andra långsiktiga effekter på barnets hälsa.

Upptäck mer