Ingen ökad risk för gravida efter covid-19-vaccination

Vaccination mot covid-19 under graviditeten är inte kopplat till någon ökad risk för graviditetskomplikationer. Det visar en omfattande registerstudie av forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och Folkhälsoinstitutet i Norge som publicerats i den ansedda tidskriften JAMA.

Covid-19

Behandling av parodontit minskade risk för förtidig förlossning

Behandling av parodontit gav minskad systemisk inflammation, förbättring i kardiovaskulär hälsa och minskad risk för förtidig förlossning.

Forskning

D-vitamin under graviditeten halverade risken för emaljdefekter

Att ge blivande mammor högdos D-vitamin från vecka 24 i graviditeten halverade risken för störd emaljbildning hos barnen. Det visar en dansk studie.

Forskning

Inget samband mellan amalgam och adhd

Forskare har inte kunnat hitta några samband mellan mammornas amalgamfyllningar och förekomst av adhd-symtom hos barnen.

Forskning

Paracetamol under graviditet fördubblar risken för ADHD

Långtidsanvändning av paracetamol under graviditeten mer än fördubblar risken att barnet ska drabbas av ADHD.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons