Målet för FIA: fler forskande allmäntandläkare

Folktandvården Västerbotten söker med FIA-projektet, Forsk­ning i allmäntandvården, nya vägar för att stimulera medarbetare, skapa attraktiva tjänster och på längre sikt öka forskningsaktiviteten i allmäntandvården.

Metod, klinik & praktik

Hälften av all karies kan förklaras av genetik

I världens största tvillingstudie av ärftlig­heten bakom karies kan svenska forskare nu slå fast att genetiken svarar för hälften av förekomsten. Resten är miljöfaktorer, men kanske inte som man tror.

Forskning

Ingen rådgivare för ny specialitet

Trots att orofacial medicin blev specialitet i juni 2018, har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ingen vetenskaplig rådgivare på området.

Nyheter

Umeforskare har hittat nya riskfaktorer för karies

Det verkar finnas ett direkt orsakssamband mellan riskfaktorer för karies och hjärtkärlsjukdom, enligt Ingegerd Johansson, senior professor vid odontologiska institutionen vid Umeå universitet.

Nyheter

Unik jättestudie ­avslöjar genetiska tandhälsofaktorer

I en studie på över 500 000 personer har forskare ­hittat närmare 100 ställen i människans arvsmassa som är kopplade till karies eller tandlossning. De gener som anses mest intressanta har betydelse för tandkvalitet och immunförsvar.

Kariologi

Genväg till kariesterapi

I sommar kommer en grupp forskare att presentera resultatet av den första stora kartläggningen av gener kopplade till karies. Det är början på en utveckling som kan ge en mer differentierad diagnostik av karies och personanpassad behandling av sjukdomen.

Diagnostik & radiologi

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons