Annons

Annons

Injektionsmissbrukares tandhälsa granskas

En liknande studie har inte gjorts tidigare, förklarar tandläkare Patricia De Palma, som leder arbetet.

Att missbrukare och hemlösa har sämre tandhälsa än andra är väl känt, inte minst genom det arbete som Patricia De Palma själv gjort. Men mer finns att göra.
– Vi behöver få mer kunskap om injektionsmissbrukarnas tandhälsa. Dessutom vill vi kartlägga vilken attityd de har till den egna orala hälsan, förklarar hon.
I studien deltar 100 personer. De kommer att genomgå en klinisk undersökning med en uppföljning i upp till ett år.
– Vi tittar på förekomsten av karies, parodontit, saliv, bakterier i tandköttsfickorna samt munslemhinneförändringar, berättar Patricia De Palma.
Resultatet kommer att användas för att utveckla vårdprogram för injektionsmissbrukare.
De första resultaten väntas bli klara om cirka 15 månader, men studien är tänkt att pågå under tre år.

Upptäck mer