Annons

Annons

IVO-kritik trots synpunkter från jurist

En privattandläkare i Stockholm får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för undermålig installa­tion av implantat och bristande pro­tetisk behandling. Kritiken kvarstår trots synpunkter från juristfirman som tandläkaren har anlitat.

Tandläkaren installerade två fixturer i överkäken (regio 21 och 23). Av journalen framgår det att han inte kontrollerade implantatfixturernas placering med röntgen i samband med att operationen gjordes. Däremot står det i journalen att fixturerna låg nära varandra.
Med hjälp av röntgenbilder och digitala bilder tagna hos en annan vård­givare vid ett senare tillfälle kan IVO se att en av fixturerna inte användes som stöd för brokonstruktionen som tandläkaren gjorde. Det framgår inte av journalen att patienten fick information om detta.
Fixturen var inte täckt av slemhinna, men låg under bron. Det innebar att patienten inte kunde hålla god munhygien, vilket ledde till problem med dålig smak och lukt från området.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

En annan fixtur, i underkäken, placerades så ogynnsamt att det inte gick att få till en fungerande kronersättning, enligt IVO.
IVO:s sammantagna bedömning är att tandläkaren inte installerade fixturerna enligt vetenskap och beprövad erfaren­het. Genom detta orsakade han patienten betydande skada.
Tandläkaren får också kritik för undermåliga protetiska konstruktioner. Enligt tandläkarens behandlingsplan skulle den implantatstödda brokonstruktionen i överkäken stödjas av sex fixturer, men en användes aldrig och en annan gick förlorad.
IVO anser att tandläkaren utsatte patienten för en risk. Belastningen ökade, framför allt i överkäkens vänstra sida. Det innebar en ökad risk för att patienten skulle förlora även övriga implantatfixturer.

Bristande passform

Enligt IVO visar dessutom flera av de implantatstödda kronorna bristande passform.
Vården och behandlingen har inte skett i enlighet med patientsäkerhets­lagen, enligt IVO.
En annan brist är att tandläkaren inte dokumenterade någon medicinsk bedömning i journalen inför den omfattande behandlingen. Det fanns en separat hälsodeklarationen, men det kan inte ersätta att tandläkaren gör en medicinsk bedömning.
Lite rätt fick juristfirman ändå. Enligt ett tidigare förslag till beslut hade tandläkaren fått kritik från IVO för att han rensat en rotkanal och gjort en permanent rotfyllning vid samma behandlingstillfälle, trots att tanden hade diagnosticerats med rotspetsinfektion. Efter synpunkter från juristfirman drog IVO tillbaka sin kritik på den punkten, eftersom det finns ett visst vetenskapligt stöd för att utföra utrensning av en infekterad tand och sedan rotfylla vid samma tillfälle.

Upptäck mer