Annons

Annons

IVO vill dra in legitimation för tandläkare

En privattandläkare i Malmö har varit så oskicklig att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vill ta ifrån honom legitimationen.

Det är Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som beslutar om återkallande av legitimation, men efter att ha granskat tio patientfall rekommenderar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att HSAN återkallar Malmötandläkarens legitimation.
IVO har tidigare utrett klagomål från patienter som har varit missnöjda med tandläkarens arbete. Samtliga ärenden har slutat med kritik från IVO.
Nu har IVO granskat några av dessa patientfall och några andra fall och finner allvarliga och återkommande fel inom tandläkarens behandlingar inom kirurgi, protetik, parodontologi, endodonti, bettfysiologi och farmakologi. IVO ser även stora brister med tandläkarens journalföring.
Fel vid implantatkirurgi
Vad gäller kirurgi har tandläkaren struntat i grundläggande behandlingsprinciper, enligt IVO. Det finns brister i hans diagnostik, terapiplanering och bedömning av prognos.
Han har gjort implantatkirurgi och andra kirurgiska ingrepp utan att patienterna har varit fria från infektion och han har inte tagit hänsyn till faktorer som defekter i området som kan påverka kirurgins resultat, blödningsbenägenhet, allmäntillstånd och rökning. Dokumentationen efter operationerna har varit undermålig vad gäller exempelvis läkning, efterkontroll och prognosbedömning. IVO tar upp flera specifika exempel.
Undermålig passform
Inom protetik har tandläkaren gjort konstruktioner med bristande passform där tandkronorna har lett till parodontala problem.
Preparationerna för gjutna pelare har varit felaktiga. Dessutom har protetisk behandling gjorts utan att förberedande behandlingar (till exempel behandling av parodontal sjukdom, rotfyllning och extraktion) har varit färdiga.
IVO har också sett brister i tandläkarens utvärdering, terapiplanering och behandling av patienternas parodontala status och problem.
Tandläkaren har gjort endodontiska behandlingar utan kofferdam och det har funnits brister i dokumentation och röntgenunderlag.
Följer inte rekommendationerna
I samtliga tio patientfall som IVO har granskat saknas bettfysiologisk diagnostik.
Tandläkaren har också skrivit ut antibiotika och smärtstillande medel utan att följa Läkemedelverkets rekommendationer.
Svårtolkad dokumentation
Förutom problem med tandläkarens behandlingar, anser IVO att dokumentationen i patientjournalerna har brister. Det gäller daganteckningar, anamnes, översikt av status, parodontal diagnos, registrering av bett- och bettfysiologiska förhållanden, terapidiskussion, behandlingsplan och sammanfattande bedömningar.
IVO tycker också att journalerna är delvis svårtolkade och att det saknas dokumentation om varför röntgenbilder har tagits och hur de har tolkats.
Tandläkarens ”brister och försummelser, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, är så allvarliga att de ska bedömas som grov oskicklighet”, skriver IVO, som alltså anser att tandläkarens legitimation ska återkallas.
Om HSAN inte vill dra in legitimationen anser IVO att tandläkaren bör få prövotid, vilket kan innebära att han exempelvis måste gå kurser och arbeta under handledning i några år för att få behålla legitimationen.
Janet Suslick

Upptäck mer