Annons

Annons

Nyheter 2022-12-08

Johanna Serrander blir ny studentordförande

Johanna Serrander blir ny ordförande i Sveriges Tandläkarförbunds studerandeförening,

Foto: Goda Pelanyte

Vid årsskiftet blir Johanna Serrander ny ordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening (Stud).

Tandläkarförbundets studerandeförening

• Är en av fyra medlemsföreningar inom Sveriges tandläkarförbund.

• 99 procent av alla tandläkarstuderande i Sverige är medlemmar.

• Har fyra lokala föreningar: norra, östra, västra och södra.

• Varje lokalförening har en styrelse vars ordförande också är ledamot i centralstyrelsen.

• Centralstyrelsens ordförande är adjungerad i Tandläkarförbundets styrelse och i förbundets olika arbetsgrupper och är nyckeln mellan förbundet och studerandeföreningen.

Källa: Sveriges tandläkarförbund

Johanna Serrander är i dag ordförande i Tandläkarförbundets västra studerandeförening. Hon är från Täby utanför Stockholm, 25 år, och läser termin sju vid tandläkarutbildningen i Göteborg. Den 1 januari 2023 efterträder hon Emma Lingtell som ordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening (Stud).

Vad betyder det för dig att få det här uppdraget?

– Det känns jättebra. Det ska bli spännande att föra studenternas talan.

Vad har du för förväntningar?

– I centralstyrelsen för studerandeföreningen hoppas jag kunna bidra till att dela med mig av den kunskap jag har fått. Jag har också erfarenhet av ledarskap från mitt tidigare jobb som biträdandestationschef på Circle K.
– Jag vet inte så mycket än om arbetet i tandläkarförbundets styrelse. På torsdag (den 8 december) ska jag vara med på mitt första möte med dem för att få en första inblick.

Vilka frågor vill du driva?

– Jag tycker att utbildning är viktigt. Det är ett stort ansvar vi har när vi kommer ut och ska arbeta som tandläkare. Då behöver vi ha rätt kunskap för att känna oss trygga och bekväma. Inom studerandeföreningens centralstyrelse vill jag arbeta för att alla lärosätena ska ha en utbildning med likvärdig kvalitet. Även med att uppmärksamma att man som student har möjlighet att forska, till exempel som amanuens, eller att hjälpa till i forskningen.

Hur började ditt engagemang inom studentpolitiken?

– Jag ville engagera mig och bidra till event i skolan som skapar samhörighet. I Göteborg finns inte så mycket studiesociala aktiviteter, så det kändes naturligt att gå med och försöka bidra till detta och även skapa möjlighet för event i studiefrämjande syfte. Jag har suttit två år i styrelsen för Västra studerandeföreningen, det senaste året som ordförande. Det är roligt att se att man gör skillnad för studenterna, och att det uppskattas.

Upptäck mer