Annons

Annons

Jönköping vill fortfarande utbilda tandläkare

Jönköping University (JU) vill starta en tandläkarutbildning. Ansökan kommer att lämnas till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i mars 2019 om allt går som planerat.

Per Tidehag


Ansökan om rätten att utexaminera tandläkare skulle lämnas in i oktober i år, men har försenats något, bland annat på grund av byte av projektledare. Per Tidehag, tidigare tandvårdsdirektör i Västerbotten, har tagit över projektet efter Henrik Jansson, som har flyttat och blivit forsknings- och utvecklingschef på Folktandvården Skåne AB.
Beslutet om att arbeta för en tandläkarutbildning i Jönköping fattades i slutet av 2017 av stiftelsestyrelsen vid Jönköping University. Region Jönköping är positiv till idén och satsningen görs i samarbete med odontologiska institutionen i Jönköping och folktandvården i regionen.
Antagning varje termin
Per Tidehag tror att ansökan kommer att omfatta antagning av 15 till 20 studenter varje termin.
– Vi måste beräkna antalet studenter så att ekonomin går ihop, säger han.
Genom att anta studenter två gånger om året får man en jämnare genomströmning av studenter och en stabilare belastning på personal och lokaler, vilket är speciellt viktigt under de kliniska delarna av utbildningen.
– En hel del av den kliniska träningen kommer att ske inom folktandvården.
Brist på tandläkare
Det är brist på tandläkare i Region Jönköpings län och närliggande län. Per Tidehag ser praktiken under studietiden som ett bra sätt att knyta till sig studenterna och få dem att stanna kvar efter examen.
En modell som han sneglar på är tandläkarutbildningen i Tromsö, som är den senaste tandläkarutbildning i Norden.
– Där har studenterna klinisk tjänstgöring hela termin sju och halva termin tio inom det som motsvarar folktandvården. 80 procent av studenterna i Tromsö stannar kvar i Nordnorge. Tidigare var det svårt med bemanningen på klinikerna där, men i dag är det få vakanser.
Modern utbildning
De senaste åren har Per Tidehag arbetat mycket med digitalisering inom tandvården, och det präglar också hans idéer kring den nya utbildningens upplägg.
– Vi ska försöka göra en så modern utbildning som möjligt. En del av föreläsningarna görs kanske i samarbete med andra utbildningar och kommer att finnas tillgängliga digitalt.
Han har inte inlett samtal med tänkbara lärosäten ännu, men säger att avståndet inte spelar någon roll om undervisningen sker via länk.
Digitalisering och teknikutveckling
En annan utbildning som Per Tidehag hoppas att Jönköping ska kunna efterlikna finns vid Columbia University i USA. Därför planerar han ett studiebesök dit.
Columbia University har hunnit långt med digitalisering och teknikutveckling inom tandläkarutbildningen. Studentbåsen har inbyggda kameror och den kliniska handledaren följer ett antal studenter samtidigt på en dataskärm från en annan plats.
Columbia University tar också evidensbaserad tandvård till en ny nivå och arbetar för att snabbt ta reda på de effektivaste metoderna och föra ut ny kunskap till studenterna.
Tandvårdsstolarna och den övriga utrustningen har inbyggda sensorer som samlar in data. Uppgifterna bearbetas och populationer som exempelvis behandlas för samma symtom kan studeras. Hundratals, kanske tusentals olika parametrar jämförs samtidigt. Det är mer än den mänskliga hjärnan klarar av.
Det kan till exempel ge svar på om en ny behandlingsmetod är bättre än en äldre metod. Och om det är så, kan man snabbt börja lära ut den bästa metoden i undervisningen.
Ny tandsköterskeutbildning
Enligt planerna kommer den nya tandläkarutbildningen att samarbeta med tandhygienistprogrammet i Jönköping. Det kan även bli samarbete med en ny tvåårig yrkeshögskoleutbildning för tandsköterskor som startas i Jönköping nästa år.
Per Tidehag ser fördelar med att samlokalisera tandvårdsutbildningarna och även specialisttandvården och en allmäntandvårdsklinik, men var verksamheten ska ligga eller när ett samarbete kan inledas är inte bestämt än.
Ansökan om tandläkarutbildning ska lämnas till UKÄ senast 15 mars. Sedan ska en bedömningsgrupp på UKÄ gå igenom den. Per Tidehag tror att JU kan få ett besked framåt årsskiftet 2019/2020.
– Drömscenariot är att starta utbildningen 2021, men vi kommer sannolikt att behöva komplettera först, och då kan det bli en fördröjning, säger han.
Janet Suslick

Upptäck mer