Annons

Annons

Känslan av egen kapacitet underlättar tandläkarbesök

Det är känslan av att ha en egen kapacitet snarare än socioekonomin som är avgörande för om människor tar sig till tandvården eller inte, det visar en ny norsk-svensk studie.

Svenska och norska forskare har ytterligare fördjupat sig i frågan om vad det är som gör att vissa personer söker upp tandvården och andra inte. Det har länge ansetts att det handlar om socioekonomiska faktorer, men det visade sig inte vara hela sanningen.

Birgitta_Jönsson, Foto Anna Wikman

Birgitta Jönsson


– Socioekonomin spelar roll, men det är inte den ensamt avgörande faktorn. Det som har betydelse är det som på engelska kallas ”enabling resources”, att patienterna upplever att de har resurser att ta sig till tandvården oavsett utbildning, inkomst eller tillgänglighet till tandvården, säger Birgitta Jönsson, docent i oral hälsa vid odontologiska institutionen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och forskare vid Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) i Tromsö.
Hon är förstaförfattare till studien som undersöker det djupare sambandet mellan olika psykosociala faktorer bakom tandvårdsbesök.

Tromstannen – Oral Health in Northern Norway

– I studier tittar man oftast på enkla samband som utbildning och karies, men vi ville titta på om det gick att förklara sambanden bättre om man lägger ihop flera faktorer. Vi ville ta reda på vad det är som egentligen underlättar och försvårar att söka tandläkarvård, säger hon.
Därför använde forskarna sig av något som kallas Andersens beteendeteori som togs fram på 1960-talet för att undersöka varför människor söker sig till sjukvården. De använde teorin på data från en studie som kallas Tromstannen – Oral Health in Northern Norway, TOHNN, som de själva genomförde 2013–2014.
En faktor som hade lika stor betydelse som den socioekonomiska var känslan av sammanhang, eller ”sence of coherence” som det kallas på engelska.

”Utbildningen ger ju mer än bara själva inkomsten. Man vet hur man ska ta sig fram i samhället, vem man ska ringa.”

En stark känsla av att ha en egen kapacitet, egna möjliggörande resurser, beror delvis på socioekonomiska faktorer som utbildning och lön, men lika mycket på känslan av sammanhang, berättar Birgitta Jönsson. Samtidigt går det inte riktigt att dela upp faktorerna så enkelt.
– Utbildning och känsla av sammanhang hänger också mycket ihop. Utbildningen ger ju mer än bara själva inkomsten. Man vet hur man ska ta sig fram i samhället, vem man ska ringa, säger hon.

Motiverande samtal

Den viktigaste slutsatsen är dock att faktorerna bakom tandläkarbesök är mer komplicerade än bara en fråga om ekonomi.
– Man pratar ju mycket om att bara det blir billigare så kommer många fler att komma. Att bara sänka priset kommer inte leda till att dessa personer kommer, det är andra saker som krävs också, säger hon.
– Det kan handla om motiverande samtal eller något så enkelt som att boka in nästa besök direkt. Då sänker man tröskeln för det besöket, säger hon.

Upptäck mer