Ingen betydelse om föräldern följer med på tandläkarbesöket

En systematisk översikt visar att det varken gör från eller till om föräldern följer med barnet in till tandläkaren. Detta med avseende på barnets beteende och rädsla under besöket.

Forskning

Känslan av egen kapacitet underlättar tandläkarbesök

Det är känslan av att ha en egen kapacitet snarare än socioekonomin som är avgörande för om människor tar sig till tandvården eller inte, det visar en ny norsk-svensk studie.

Forskning

Tandvårdsrädslans onda cirkel bekräftad

Personer som är rädda för att besöka tandvården undviker att göra det, vilket leder till mer tandproblem. Nu är sambandet bevisat.

Forskning

 Så bemöter du bäst ­patienter med demens

Att behandla patienter med demenssjukdom kan vara svårt och tålamodsprövande, men det finns mycket man kan göra för att det ska fungera bättre. Prata enkelt men inte barnsligt. Bli inte irriterad. Ta helstatus innan patienten blir alltför sjuk.

Nyheter

Regelbundna tandläkarbesök ger bibehållen oral livskvalitet

Att regelbundet gå till tandläkaren är ett bra sätt för medelålders personer att behålla en god oral livskvalitet upp i åren, visar en ny svensk studie.

Forskning

Tappad mjölktand positivt för de flesta

Åtta av tio barn som tappar sin första mjölktand upplever det som något positivt. Det visar en studie från Schweiz, där föräldrar till drygt 1 270 barn svarat på en enkät om barnets upplevelse av händelsen.

Forskning

Ungdomar som missar bokade besök kartlagda

Ungdomar som missar inbokade tandläkarbesök är i högre utsträckning socioekonomiskt utsatta, har mer tandvårdsrädsla och en historia av tidigare missade besök, visar en svensk kartläggning.

Forskning

Regelbundna tandläkarbesök ger bättre oral livskvalitet

Medelålders personer som regelbundet går till tandläkare har en lägre risk att få en försämrad oral livskvalitet. Om besöket görs hos specialist ökar sannolikheten att den förbättras, visar ny studie.

Forskning

Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden

En ny svensk studie visar att barn som utretts inom socialtjänsten för misstanke om att vara utsatta för våld har sämre tandhälsa och uteblir i högre grad från tand­läkarbesök än matchade kontroller.

Forskning

Regelbundna tandläkarbesök ger bättre tandhälsa

Vuxna som regelbundet går på tandläkarkontroller har mindre problem med karies och fler tänder kvar än de som inte gör det.

Forskning

Stockholmare och norrbottningar sämst på tandläkarbesök

Personer i Stockholm och Norrbottens län besöker tandvården i lägre utsträckning än personer i övriga landet. I Stockholm och Uppsala har patienterna flest intakta tänder. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Svenskar bäst i Europa på att gå till tandläkaren

Svenskar är bäst i Europa på att gå till tandläkaren regelbundet.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons