Annons

Annons

Karies har ökat genom hela historien

En systematisk översikt visar att förekomsten av karies i Europa hela tiden ökat från yngre stenåldern till år 1850.

Förekomsten av karies ökade genom hela historien, från yngre stenåldern, 9000 före Kristus, till modern tid, år 1850. Karies blir mer vanligt, både genom att fler tänder har karies och fler personer får karies. På yngre stenåldern har omkring hälften av individerna karies, i en tiondel av tänderna. På 1700-talet har nästan 95 procent karies, och de flesta har det i mer än hälften av tänderna.
Forskare vid Göteborgs universitet och Uppsala universitet sammanställde 71 vetenskapliga artiklar i en systematisk översikt på karies i arkeologiska lämningar.
Sökningar efter relevanta artiklar gjordes i Scopus och Proquest databaser. Risk för bias bedömdes som låg.

Olika geografiska områden

Genom historien finns en stor variation i förekomst av karies mellan olika geografiska områden inom Europa och mellan individer, en variation som finns kvar än i dag, noterar författarna. Denna variation överskuggas dock av trenden där karies blir allt vanligare genom historien.
Trenden förklaras av alltmer tillgängliga kolhydrater, som övergången från jägare/samlare till jordbruk och till alltmer processad mat.
Vid senmedeltiden till tidig modern tid sker en stor ökning, troligen på grund av att socker och andra fermenterbara kolhydrater introduceras.

Upptäck mer