Annons

Annons

KI anställer internationella stjärnor

Karolinska institutet (KI) satsar två miljoner kronor om året på två framstående skandinaviska gästprofessorer inom odontologi.

Peter Svensson, professor vid Aarhus universitet (AU) i Danmark och Timo Sorsa, professor vid Helsingfors universitet i Finland har anställts på 25 procent vardera vid KI i tre år.
– De tillhör världstoppen båda två, så det här känns riktigt, riktigt kul, säger Mats Trulsson, prefekt vid KI:s institution för odontologi.
Peter Svensson är neuroforskare inriktad på oral smärta och funktion. Han planerar att jobba på KI en vecka i månaden under de kommande åren.
– Det är viktigt att vara fysiskt på plats, tycker han.
Han har stor erfarenhet av att bygga upp samarbeten, bland annat med forskare i Japan, Kina, olika europeiska länder och länder i Nord- och Sydamerika.
– Är man villig att samarbeta, blir det synergieffekter, säger Peter Svensson.

Samarbete avgörande

Det är ett problem resursmässigt när forskningsområdena är för små. Att samarbeta både internationellt och över disciplingränserna är avgörande inom odontologi i dag, anser han.
Ett uttryck för samarbetsandan är ett virtuellt nätverk som startades i våras mellan KI, Tandvårdshögskolan i Malmö och Aarhus universitet i Danmark: ”Scandinavian Center for Orofacial Neurosciences” (Scon). Scon samarbetar om forskning, undervisning och klinisk behandling inom oral rehabilitering. På sikt kan nätverket byggas ut och bli ett europeiskt eller ett internationellt samarbete, berättar Peter Svensson.
Ett annat exempel på samarbete är ett nytt projekt som byggs upp under våren. Projektet bygger på KI:s forskning i kronisk orofacial smärta och AU:s forskning om plasticitet i hjärnan i samband med smärta.

”Exceptionellt produktiv”

Timo Sorsa är professor vid institutionen för odontologi vid Helsingfors universitet. Han kommer att jobba mer på distans än Peter Svensson, men besöker KI då och då som gästprofessor.
2012 vann Timo Sorsa Skandinavisk Tandläkarförenings Bensowpriset och belönades för sin ”exceptionella produktivitet inom odontologisk forskning”.
Han har publicerat över 400 vetenskapliga artiklar inom cellbiologi, molekylärbiologi och biokemi. Den oralt inriktade forskningen har främst handlat om parodontit och oral cancer.

Upptäck mer