aMMP-8 möjlig biomarkör för tidig diagnostik av parodontit och periimplantit

Det finns vissa begränsningar med de nuvarande diagnostiska metoderna för parodontit och periimplantit och ett behov av tilläggsmetoder för att ge ytterligare stöd för tidig diagnostik och prognosbedömning. Forskningsrön under senare tid har visat att biomarkören aktiv matrix metalloproteinas 8 (aMMP-8) med fördel kan användas som en del av dessa metoder för att tidigt upptäcka parodontala och periimplantära sjukdomar.

Vetenskap

Nya perspektiv på diagnostik och behandling av parodontit

De tidiga stadierna av parodontit är i dag relativt underdiagnostiserade, men tack vare teknologiska förbättringar är det nu möjligt att upptäcka subkliniska förändringar i parodontala vävnader genom att mäta nivåerna av parodontala biomarkörer.

Vetenskap

Diabetes och prediabetes kan hittas hos tandläkaren

Med hjälp av ett enkelt munsköljtest kan personer som riskerar att utveckla diabetes hittas via tandläkarstolen, visar ny studie.

Forskning

Samband hittat mellan parodontit och cancer

Finska forskare har funnit ett samband mellan parodontit och cancer. Den starkaste kopplingen tycks vara till cancer i bukspottkörteln.

Nyheter

Samband mellan parodontit och cancer

Risken att dö i bukspottkörtelcancer är nästan dubbelt så stor för patienter som har parodontit än för dem som inte har det. Det visar ny finsk forskning som Tandläkartidningens vetenskapliga redaktör Björn Klinge berättade om i dag på internationella munhälsodagen.

Nyheter

KI anställer internationella stjärnor

Karolinska institutet (KI) satsar två miljoner kronor om året på två framstående skandinaviska gästprofessorer inom odontologi.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons