Annons

Annons

Kirurgisk metod bromsade svår periimplantit

Först när kirurgisk behandling sattes in bromsades benförlusten runt implantaten hos patienter med svår periimplantit, visar ny svensk studie.

Periimplantit är en inflammatorisk sjukdom som drabbar vävnaderna runt implantat, med inflammation i mukosan samt benförlust som konsekvens. Sjukdomen fortstkrider ofta snabbt och kan så småningom leda till implantatförlust. Därför är det viktigt att stoppa, eller åtminstone bromsa, förloppet.
I behandlingsarsenalen finns både icke-kirurgiska metoder, till exempel ultraljud eller laser, och kirurgiska metoder med lambåkirurgi. Tillgängliga studier har inte kunnat visa vilken metod som är mest effektiv för att behandla periimplantit, men nu kommer en studie som kan ge en fingervisning.

70 patienter med periimplantit

Det handlar om en svensk uppföljningsstudie av 70 patienter som 2013 fick dia­gnosen periimplantit och som har följts till och med år 2017. Patienterna hade olika svårighetsgrad av sjukdomen och fick olika behandling under uppföljningstiden, som i snitt var tre år och tre månader. Samtliga patienter behandlades med icke-kirurgiska metoder, men 17 av dem genomgick även kirurgi.
Det forskarna kunde notera när de granskat dessa 17 patienter var att benförlusten effektivt bromsades efter att den kirurgiska behandlingen hade genomförts. Patienterna förlorade i snitt 1,4 mm benvävnad runt implantaten under det dryga år de behandlades med icke-kirurgiska metoder. Under den nästan tre gånger så långa uppföljningstiden efter den kirurgiska behandlingen förlorade de dock endast 0,15 mm.

Karolina Karlsson

Karolina Karlsson


– För dessa patienter krävdes kirurgisk behandling för att stoppa utvecklingen. Den icke-kirurgiska behandlingen var inte tillräcklig, säger Karolina Karlsson, doktorand vid institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och specialist i parodontologi vid folktandvården i Göteborg. Hon är också förstaförfattare till studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Periodontology.

Kirurgisk behandling

Den kirurgiska behandlingen var alltså betydligt mer effektiv när det gäller att eliminera inflammationen.
– Det handlar i grunden om att man genom kirurgi skapar åtkomst för att kunna göra rent och få bort inflammationsvävnaden runt implantatet. Sitter det implantatsten på ytan så tar man bort den, säger Karolina Karlsson.

Tidig diagnostik

Studien tyder också på att det är viktigt att inte vänta för länge innan man utför kirurgisk behandling för att minimera benförlusten.
– Tidig diagnostik och tidigt omhändertagande är särskilt viktigt för patienter som bär tandimplantat, säger Karolina Karlsson.
I den globala konsensusrapporten för periimplantit som publicerades förra året tydliggörs värdet av adekvat och tidig dia­gnostik.
– Konsensusrapporten slår fast att fickdjupssondering och bedömning av efterföljande blödning borde ingå i rutinkontroll av implantatpatienter. Våra resultat bekräftar dessa rekommendationer, säger hon.

Upptäck mer