Annons

Annons

KI:s alternativa urval tillbaka i ny form

Nu har Karolinska institutet återgått till att anta en del av tandläkarstudenterna via det alternativa urvalet, TAPIL. Detta efter ett uppehåll på två år under pandemin, och med flera förändringar.

TAPIL, Karolinska institutets alternativa urval till tandläkarprogrammet, ställdes in under år 2020 och 2021 på grund av pandemin. I år är denna möjlighet tillbaka, och 37 personer har antagits efter att ha genomgått skriftliga uppgifter och intervjuer. Antalet motsvarar en av tre antagna totalt, vilket är en mindre andel än tidigare.

Säkerställer rättssäkerhet

Detta är en av flera nyheter vid årets antagning. Karolinska institutet Har gjort en genomlysning av antagningsprocessen efter antagningen till tandläkarutbildningen hösten år 2019 och efter tv-programmet Kalla Faktas granskning samma höst.
– Vi såg att det behövdes ett förändrings- och förnyelsearbete för att säkerställa rättssäkerheten vid genomförandet av TAPIL. Vi har också bedömt att en sänkning av antalet platser med TAPIL som urvalsgrund från 50 procent till 32 procent är rimlig sett till antalet sökande och platser på programmet som helhet, säger Karin Garming Legert, grundutbildningsansvarig och ordförande i utbildningsnämnden vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet.

Jävsregler och intervjuteknik

Den nya modellen för det alternativa urvalet gäller från och med antagningen till höstterminen i år. De förändringar som gjorts sedan tidigare är till exempel:

  • Urvalskommittén leds av en oberoende ordförande från ett annat lärosäte, och ett antal ledamöter kommer från annan institution eller annat lärosäte. Tidigare bestod kommittén av lärar- och studentrepresentanter från institutionen för odontologi vid KI.
  • Ledamöterna i kommittén får utbildning i jävsregler och intervjuteknik.
  • Antagningsprocessen görs mer anonym.
  • Tydligare kriterier för att bedöma uppsatsen införs.

Fullföljer utbildningen

Alternativt urval till tandläkarprogrammet, TAPIL, har funnits sedan år 1993, och bedömer bland annat social och kommunikativ förmåga. Upplägget har sett i stort sett likadant fram till de förändringar som nu har gjorts.
I sin beskrivning av modellen konstaterar KI att studenterna som har antagits på detta sätt klarat studierna lika bra som dem som kommit in på gymnasiebetyg, och bättre än dem som antagits via högskoleprovet. De fullföljer också utbildningen i större utsträckning än andra studenter.

Upptäck mer