Annons

Annons

Klart samband mellan parodontit och tarmsjukdomar

Personer med parodontit har närmare tre gånger så hög risk att också vara drabbade av någon inflammatorisk tarmsjukdom, det visar en metaanalys av nio studier som alla pekar åt samma håll.

Personer som lider av parodontit har närmare tre gånger så hög risk att också vara drabbade av inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Det visar en spansk metaanalys av nio studier omfattande knappt 6 500 patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och knappt 27 000 friska kontroller.
Studierna var av varierande metodologi där en kohortstudie, sex fall-kontrollstudier och två tvärsnittsstudier ingick. Fem av studierna var av hög kvalitet medan de andra fyra var av låg kvalitet, enligt GRADE-systemet. Tre av studierna hade låg risk för bias medan de övriga sex hade en medelrisk.
Samtliga studier pekar på en ökad risk för samband, men på grund av studiernas metodologi kan inget orsakssamband slås fast. De spanska forskarna menar att man nu kan börja med parodontal screening av patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och att framtida forskning bör fokusera på att hitta ett klart orsakssamband.

Upptäck mer