Annons

Annons

Kliniken som hjälper uppfinnarjocke

Futurumkliniken vid Malmö universitet är en testbädd som erbjuder hjälp åt entreprenörer och andra som vill utveckla framtidens tandvård. Det har de fått pris för. Men efter fyra år med projektpengar ökar nu kraven på ekonomisk bärkraft.

Implantat smälter inte alltid så bra in estetiskt utan kan ibland skymtas igenom ­gingivan. En dansk innovatör ville därför ha hjälp med att utveckla en teknik för att färga titan­implantat i olika nyanser. Han vände sig till Futurumkliniken och i dag finns The Colour Cube, som produkten kallas, till försäljning i Saudiarabien, Storbritannien, Thailand och USA. Och snabbt gick det också. Från idé till marknad på mindre än ett år.

Göran Urde.


– Vi hjälper uppfinnarjockarna! förklarar Göran Urde entusiastiskt, övertandläkare och verksamhetsansvarig för Futurumkliniken vid Tandvårdshögskolan i Malmö.
Hans lista är lång över saker som entreprenörer och tandvårdens övriga aktörer kan få hjälp med. Några exempel: veten­skaplig rådgivning, specialsydda utbildningar, uppdragsforskning, marknadsanalys, produkt- och konceptutveckling, materialtekniska tester, kliniska studier, CE-märkning, affärsplan, finansiering och marknadsföring.
Futurumkliniken startade för fyra år sedan med finansiellt stöd från Vinnova och Malmö universitet. Egentligen är Futurumkliniken inte en klinik utan en så kallas testbädd. Ett nav där tandvårdens samtliga aktörer kan mötas och tillsammans utveckla framtidens tandvård.
– Futurumkliniken är spindeln i nätet som fångar in uppdragen och sedan för­delar dem ut i sitt nätverk, säger ­Göran Urde.

”Vi vill att studenterna ska vara med i framkant genom att ta del av den senaste teknologin och utvecklingen inom tandvården”

Odontologiska fakulteten med sina studenter och anställda utgör nätets centrum. Bland annat har en så kallad Student Task Force upprättats, redo att rycka in vid olika uppdrag. Sammansättningen beror på uppgiften. Det kan till exempel handla om att utföra litteraturstudier eller testa ny tandvårdsutrustning. Futurumkliniken håller också utkik efter uppdrag som är lämpliga för kandidat- och masterarbeten.
– Vi vill att studenterna ska vara med i framkant genom att ta del av den senaste teknologin och utvecklingen inom tandvården. Inte ligga tio år bak i tiden redan när de examineras, framhåller Göran Urde.

Trådar utåt

Från nätverkets mitt löper sedan trådarna vidare utåt. Ut över Malmö universitet och de övriga fakulteterna som vid behov bidrar med sin kompetens. Fyra landsting har tecknat avtal som partner vid utförandet av kliniska studier. Därutöver finns även upparbetade kontakter med ett antal företag, externa konsulter, finansiärer, ­and­ra testbäddar och universitet. ­Såväl nationellt som internationellt.
För denna pionjärinsats fick Futurumkliniken ta emot Malmö universitets samverkanspris 2017 (Tandläkartidningen nummer 13/2017). Att bygga upp infra­strukturen av kontakter och administrativa rutiner har tagit sin tid.

Camilla Johansson.


– Vi fick starta från scratch, berättar Camilla Johansson, tandtekniker och Futurumklinikens testkoordinator.
Några saker som stötts och blötts är bland annat utformningen av sekretessavtal och hur olika arbetsuppgifter ska arvoderas. Till exempel ifyllandet av testprotokoll. I dag finns etablerade upplägg för hur samverkan ska gå till, exempelvis vid kliniska studier som involverar nätverkets landstings­partner.
– Futurumkliniken står för de tunga administrativa bitarna så att klinikerna inte behöver dra i det, säger Camilla Johansson.
Det kan handla om att ­hjälpa till med projektplan, etikprövningar, utformning av test­protokoll, projekthandledning, sammanställning och redo­visning av resultat. Tandvårds­personalen som genomför studierna får också den fortbildning som krävs för att vara upp­daterade inom det aktuella området.

Kompetenslyft och delaktighet

Därmed uppstår en win-win-situation, menar ­Göran Urde. Vårdgivaren kan erbjuda ett kompetenslyft och en delaktighet i utvecklandet av framtidens tandvård som annars inte varit möjligt, vilket stimulerar de anställda och motverkar personalflykt. Uppdragsgivaren får i sin tur en enkel och snabb ingång till vården. Göran Urde exemplifierar med en pågående klinisk studie av keramiska broar.
– Skulle vi ha utfört den studien på skolan hade det tagit tio år att hitta tillräckligt många patienter som passat in på inklusionskriterierna. Nu tog det två veckor så var studien igång. Och det kan jag säga är unikt.
Stoltheten över testbädden är påtaglig. Men Futurumkliniken står nu inför ett vägskäl. Vinnova­projektet löpte ut 1 november 2017. Fram till sommaren är verksamheten finansierad men därefter måste testbädden bära sina egna kostnader.

”Om du hjälper en uppfinnarjocke kan det leda till att du senare får i uppdrag att produktutveckla innovationen”

Futurumklinikens kärntrupp har runt två heltidstjänster till sitt förfogande. En av dessa delar Göran Urde och Camilla Johans­son på. Men att exempelvis fixa tillgång till hypermodern utrustning värd miljoner betalar inga löner.
– Vårt problem är att visualisera vad Futurumkliniken drar in i verksamheten, säger Göran Urde.
Att strypa det inledande, kostnadsfria stödet till mindre entreprenörer som saknar pengar men vill få sina idéer bedömda och utredda vore en olycklig utveckling.
– Om du hjälper en uppfinnar­jocke kan det leda till att du senare får i uppdrag att produktutveckla innovationen, utföra kliniska tester, leda utbildningar och så vidare. Det är lite som att satsa på framtida affärer – all­ting hänger ihop, slår Göran Urde fast.
Fotnot: Sedan mars 2016 utgör Futurumkliniken även Sveriges Tandläkarförbunds vetenskapliga råd.

Upptäck mer