Annons

Annons

Konferens om tobaksprevention

För första gången ordnar Tandvård mot Tobak en nationell yrkeskonferens om tobaksprevention.

Arrangemanget kallas Tackla Tobak i Tandvården 2019 och äger rum i Stockholm den 26 mars.

Lena Sjöberg


– Konferensen lyfter tobaksfrågan och kommer att visa på tandvårdens unika möjligheter att bidra till lösningar både på samhällsnivå och individnivå, berättar Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot Tobak.
Bland föreläsarna finns Eva Ljung, vd på Folktandvården Stockholms län AB, som talar om tandvårdens möjligheter i det tobakspreventiva arbetet, Jan-Michaél Hirsch, käkkirurg och professor emeritus vid Uppsala universitet, som föreläser om möjligheterna att förhindra och bota cancer i munhålan samt Hans Gilljam, lungläkare och professor emeritus med inriktning på tobaksprevention, som berättar om läget i världen och i Stockholm.
Målgruppen är alla som arbetar i tandvården samt politiker och beslutsfattare.

Upptäck mer