Konferens om tobaksprevention

För första gången ordnar Tandvård mot Tobak en nationell yrkeskonferens om tobaksprevention.

Nyheter

Ny lag motiverar fler rökare att sluta

Efterfrågan på tobaksavväjning kommer att öka till följd av den nya tobakslagen som börjar gälla nästa år. Därför är det viktigt att tandvården kan erbjuda rökavvänjning till samma pris som övriga vården. Det anser Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot Tobak.

Nyheter

Nya studier om faran med snus

– Tobak till snus odlas på ett miljövidrigt sätt som inte alls stämmer med FN:s hållbarhetsmål som Sverige har skrivit under, säger Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot tobak.

Nyheter

Raka spåret mot rökfritt

– Det är århundradets giftskandal. Ingen annanstans i vårt samhälle pågår samma skövling av liv, från tobaksproduktion i alla led till individuellt bruk, säger Lena Sjöberg, tandläkare och ordförande i Tandvård mot Tobak.

Okategoriserade

Sverige halkar efter i arbetet mot tobak

Tobaksskador ska förebyggas med hjälp av politiska beslut hellre än att behandlas i tandvårdsstolen. Det anser Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot tobak.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons