Annons

Annons

Kraftfullare bett när IVO tar över tillsynen

Den första juni börjar den nya inspektionsmyndigheten IVO, sitt arbete. I och med det ska tillsynen av sjukvården, tandvården och omsorgsverksamheten bli effektivare.

Socialstyrelsens verksamhet har växt kraftigt under åren, så kraftigt att myndighetens tillsynsverksamhet har blivit lidande. Man har inte gjort tillräckligt många inspektioner och lex Mariaärenden och patientanmälningar har lagts på hög.
Men från den första juni tar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, över tillsynen.
– Genom att vi är en fristående myndighet kan vi fokusera på våra arbetsuppgifter och bli effektivare än vad Socialstyrelsen har varit. Vi kommer också att arbeta mer med förebyggande arbete för att undvika att misstag inom vården upprepar sig, förklarade generaldirektör Gunilla Hult-Backlund i Tandläkartidningen nr 6 i år.
Den nya myndigheten kommer att ha samma regionala verksamhet som Socialstyrelsen tidigare haft, det vill säga i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping. Omkring 600 personer kommer att arbeta i IVO.
 

Upptäck mer