”Tillsynen ska bli effektivare”
Gunilla Hult-Backlund är i slutfasen av uppbyggnaden av den nya inspektionsmyndigheten IVO.

”Tillsynen ska bli effektivare”

2 maj 2013
Dela artikeln
Den första juni i år bildas IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Tillsynen över hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg kopplas därmed bort från Socialstyrelsen.
– Genom en fristående myndighet kommer tillsynen att bli effektivare, säger Gunilla Hult-Backlund, arkitekt bakom IVO.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch