Annons

Annons

Kvaliteten acceptabel på digitala implantatavtryck

Intraorala skannrar används alltmer för att ta digitala avtryck för implantat. Men hur noggranna är dessa avtryck?

Foto: Colourbox

En nyligen publicerad strukturerad översikt av publicerade kliniska studier visar att kunskapsläget är skakigt, men att noggrannheten hos den modernaste utrustningen tycks vara kliniskt acceptabel: I de flesta studier från de senaste åren låg den genomsnittliga felmarginalen (”linear deviation”) under 85 mikrometer.

Dock kunde man bara hitta åtta studier med minst tio patienter i varje. Eftersom studierna var så få kunde ingen systematisk jämförelse göras mellan olika skanner-kroppar (”scanbodies”) och sätt att föra skannern genom munnen (”scanpaths”).

Upptäck mer