Annons

Annons

Lågenergilaser vid TMD gav inte förväntad effekt

Lågenergilaser har dålig effekt på smärtan vid TMD, men god effekt på rörligheten.

Lågenergilaser har nyligen introducerats som en enkel och biverkningsfri behandling av temporomandibulära problem, TMD. Effekten sägs vara antiinflammatorisk och smärtlindrande genom hämning av bildandet av smärtmedierande prostaglandiner och dämpning av enzymet cyklooxygenas 2.
Men en ny kinesisk meta-analys av 14 högkvalitativa randomiserade och kontrollerade studier omfattande totalt 454 patienter kan visa att laserbehandlingen inte verkar ha någon signifikant effekt på smärtan vid TMD. De tio studier som hade mätt patienternas förändrade smärtupplevelse med visuell-analog-skala, VAS, kunde inte visa någon signifikant skillnad i smärta mellan dem som fick laserbehandling och dem som fick placebo.
Studierna har använt olika våglängder av laserljus där de vanligaste ligger mellan 780 och 904 nm. En forskargrupp hävdar dock att våglängden 632,8 nm penetrerar djupare in i vävnaden, men inte heller de kan visa någon skillnad i smärtupplevelse mellan grupperna.
Det råder också oklarhet kring den optimala dosen där vissa föreslagna doser använts i hälften av studierna medan resten använt högre doser, men inte heller det gav någon variation i smärteffekten. Däremot visar metaanalysen tydligt förbättrad effekt på funktionen efter behandling med lågenergilaser. Både den aktiva och passiva maximala vertikala öppningsförmågan var signifikant bättre för dem som fått laserbehandling än dem som fått placebo. Även förmågan att röra käken till höger och rakt ut var bättre.
Forskarna drar slutsatsen att behandling med lågenergilaser har begränsad effekt när det gäller smärtlindring, men kan signifikant förbättra funktionen hos patienter med TMD.

Upptäck mer