Annons

Annons

Läkemedelsverket varnar för tandblekningsprodukt

Läkemedelsverket går nu ut varnar för en blekningsprodukt som säljs på internet. Produkten innehåller hundra gånger högre halt väteperoxid än vad som är säkert.

– Produkten utgör en hälsorisk då hundra gånger högre halt väteperoxid än vad som bedöms vara säkert för konsumenter uppmätts i den. Produkten är därmed en olaglig kosmetisk produkt då den bryter mot både artikel 3 och artikel 14.1 b i förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter, säger Kerstin Kahlén på Läkemedelsverket.
Maximal tillåten halt väteperoxid i tandblekningsprodukter för konsumenter är 0,1 % enligt kosmetikaförordningen inom EU. I nämnda produkt uppmättes 10 % väteperoxid och utöver det har märkningen stora brister.
– Normalt skulle vi besluta om saluförbud för produkten för att skydda konsumenter men i detta fall kan vi inte spåra någon verksamhet bakom webbsidan som säljer produkten. Det innebär att vi inte kan använda våra vanliga tillsynsverktyg, som saluförbud och anmälan av misstänkt brott och därför är vi nödgade att gå ut brett och varna för produkten och de besvär den kan orsaka, säger Kerstin Kahlén på Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket kontrollerar just nu tandblekningsprodukter på den svenska marknaden. Projektet ska vara klart under hösten 2017.

Upptäck mer